Containers vervangen gele vuilniszakken vanaf 7 juni 2021

Vanaf 7 juni 2021 zamelt ILvA in Ninove restfractie in via grijze containers en verdwijnen de gele zakken. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en je betaalt per kilogram afval.

container

Afvalberg verkleinen

Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost. Via de gele zak betaalt de verbruiker slechts een klein deel van de totale afvalfactuur. De gemeenten betalen nog een groot aandeel van de kost. Een hogere prijs voor de gele zakken en de GFT-stickers kreeg niet de voorkeur, omdat dit niet aanmoedigt om minder afval te produceren. Via gewogen diftar kan het principe 'de vervuiler betaalt' wel correct worden toegepast. 

De vervuiler betaalt 

Gewogen diftar is een logische stap na de nieuwe inzamelregels voor PMD en het toelaten van etensresten in de GFT-container in 2019. Wie dus goed sorteert, heeft in principe weinig restfractie. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak. In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar.

Voordelen

Het gebruik van containers heeft veel voordelen. Voor de laders betekent dit een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen 100% gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen.  

Type containers

Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen. 

Tarieven

Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram. 

Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro.

De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Sociale correcties

De stad kent een financiële tussenkomst toe:

 • 50 euro (eenmalige toelage) voor kinderen die bij de geboorte worden ingeschreven in Ninove. Dit wordt automatisch door de stad betaald.
 • 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen. Je kan de tussenkomst aanvragen:
 • 25 euro per jaar voor mensen met specifieke medische noden (stoma, nierdialyse...). Je kan de tussenkomst aanvragen:
 • 10 euro per jaar voor inwoners die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoning (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze finaciële tussenkomst wordt automatisch door de stad betaald.

Al deze bedragen worden door de stad gestort op de afvalrekening van de referentiepersoon (gezinshoofd) gekend bij ILvA en dit vanaf juli 2021.

Alle voorwaarden lees je in het gemeenteraadsbesluit sociale correcties globaal diftarsysteem.

Concreet

Vanaf 7 juni 2021 starten we in Ninove met gewogen diftar. Wat wil dat nu concreet zeggen?

 • De gele zakken worden vervangen door grijze restcontainers, voorzien van een chip.
 • De bestaande groene GFT-container blijf je gebruiken, maar de GFT-stickers verdwijnen.
 • De bestaande groene GFT-containers worden ook voorzien van een chip.
 • Je betaalt zowel je GFT als restfractie per kilogram, via je afvalrekening.

Gele zakken of GFT-stickers over? 

Vanaf 7 juni mag je geen gele huisvuilzakken en GFT-stickers meer aanbieden. Je overschot zakken en stickers kan je tot 31 december 2021 inruilen bij de stad. Maak daarvoor vooraf een afspraak: 

Kom je gemaakte afspraak stipt na! Lukt dit echter niet, annuleer je afspraak dan tijdig. 

Hoe inruilen? 

Bij het inruilen, neem je volgende zaken mee: 

 • identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • de gele huisvuilzakken (vooraf van de rol gescheurd!). Volledige rollen waarbij het bandje nog intact is, moeten niet gescheurd zijn.
 • GFT-stickers (enkel gele en rode ILvA-stickers) per vel of sticker
 • het ingevuld aanvraagformulier. Breng je gele huisvuilzakken en/of GFT-stickers binnen voor iemand anders? Dan moet het aanvraagformulier ingevuld en gehandtekend zijn door de persoon waarvoor je de huisvuilzakken/GFT-stickers binnenbrengt.  

Het bedrag van je ingeleverde stickers en zakken wordt op je afvalrekening gestort. Er wordt geen cash geld teruggegeven.

Vragen

Heb je vragen? Neem een kijkje op veel gestelde vragen gewogen diftar op  de website van ILvA of mail naar diftar@ilva.be.

Bekijk hier de presentatie van ILvA


Contact informatie