Geveltuintjes

foto geveltuintjesBreng wat kleur in de straat

Veel van onze straten in de binnenstad zijn grijs en grauw. Bovendien zijn ze voor vele dieren ook een soort van woestijn omdat ze geen mogelijkheden hebben om zich te schuilen of te voeden. Gevelgroen aanplanten is een ideale actie om wat meer kleur in de buurt of straat te brengen. Groen werkt rustgevend en stressverlagend. Ook voor onze fysieke gezondheid is een gevelgroenactie het vermelden waard: wetenschappelijk onderzoek toonde aan de gevelgroen als 'stofval' werkt. Hoe meer bladoppervlakte, hoe meer fijn stof en andere zwevende partikels worden weggevangen.

Gevelplanten vormen bovendien belangrijke groene stapstenen met bijhorende ecologische en educatieve waarde. Bovendien heeft gevelgroen ook een isolerende functie, zowel akoestisch als thermisch. In de winter is het binnenshuis wat warmer en in de zomer een beetje koeler.

Het stadsbestuur van Ninove stimuleert de aanplanting van gevelgroen/tegeltuintjes door het verlenen van een subsidie. Het bedrag van de subsidie stemt overeen met 70% (met een max. van €200) van het totaal van de kosten voor de aankoop van planten. 

Voor de aanleg van een tegeltuintje haal je één of meerdere tegels tegen de voorgevel weg en plant je er wat groen. Zo krijgen straten waar de aanplanting van bomen niet mogelijk is toch een groen kleedje.

Het voetpad moet na de aanleg van het tegeltuintje nog een vrije doorgang van minstens 1,20 meter behouden. In regel wordt een maximum breedte van 30 cm toegestaan, wanneer het voetpad minimaal 2,40 meter breed is kan een tegeltuin van 60 cm toegestaan worden.

De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn. Sterk gedoornde planten zijn verboden en hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Klimplanten moeten goed aan de gevel worden vastgeankerd en plantenwortels mogen het voetpad noch de leidingen van de nutsvoorzieningen beschadigen.

Rond het tegeltuintje dient een stenen afboording te worden aangebracht van minimum 10 cm hoogte tot maximum 40 cm hoogte.

Alle voorwaarden staan in de tekst van het reglement. Voor de aanvraag zijn invulformulieren beschikbaar.


Contact informatie