“Het bestuursakkoord is groots, maar realiseerbaar”

1
feb
2019

Burgemeester Tania De Jonge blikt vooruit op 6 jaar bestuur

Is Ninove een goede stad om in te wonen? Ja. Ninove leeft en bloeit. Kan het beter? Zeker. Het móet ook beter. Daarvan is burgemeester Tania De Jonge sterk overtuigd. Het bestuursakkoord dat ze samen met haar ploeg samenstelde, bevat 18 domeinen waarop de volgende jaren sterk wordt ingezet.

De grote media-aandacht van begin januari heeft enkele punten van het akkoord belicht, maar het gaat veel breder dan wat in de pers aan bod kwam. Burgemeester Tania De Jonge: “Zoals je overal kon lezen, is veiligheid een heel belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe bestuur. Er komt meer blauw op straat en we gaan extra investeren in gemeenschapswachten. Het cameranetwerk in de stad wordt uitgebreid, de politie krijgt bodycams, en ga zo maar door."

Verbinden en samenbrengen

"Maar samenleven gaat om veel meer dan veiligheid. Onze ploeg wil vooral verbinden, mensen samenbrengen. En dat zal anders moeten dan vroeger het geval was. Ninove wordt nu eenmaal een voorstad van Brussel, we mogen daarvoor onze ogen niet sluiten. En natuurlijk brengt dat de nodige angst, ongerustheid en spanningen met zich mee. Harmonieus samenleven wordt dan ook een van de grootste uitdagingen van de komende decennia. En daar zetten we sterk op in.”

Stadsmariniers

“Wat we de komende maanden en jaren zeker gaan doen, is naar de wijken en deelgemeenten trekken en luisteren. Luisteren naar de vragen en verzuchtingen van de inwoners. Het stadsbestuur moet dichter bij de mensen staan”, besluit de burgemeester. “Daarom willen we ook werken met stadsmariniers, zoals ze in Rotterdam doen. Dat zijn stadsmedewerkers die de straten in trekken en in gesprek gaan met de bewoners. Zijn er vragen of problemen, dan zoeken de mariniers meteen naar een oplossing. Heel kordaat en doelgericht. Ze beschikken dus ook over de nodige bevoegdheden om dit te doen. Én ze kunnen mensen in een probleemsituatie doorverwijzen. Want ook dat is een punt dat ons nauw aan het hart ligt. Iedereen in onze maatschappij moet dezelfde kansen krijgen. We willen daarom onder meer de kinderarmoede aanpakken, sterk inzetten op huiswerkbegeleiding en het aanbod aan sociale huisvesting vergroten. We vinden ook dat sommige groepen, zoals alleenstaande ouders met kinderen, daarbij voorrang moeten krijgen. En we moeten bij sociale huisvesting meer oog hebben voor een gezonde mix."

Burgemeester Tania De JongeWinkel- en horecabeleving vergroten

“En Ninove moet vooral een stad zijn waar het fijn is om te wonen. Daar spelen natuurlijk verschillende factoren een rol. Onze stad moet bijvoorbeeld betaalbaar blijven en goed bereikbaar. Het verkeer op de ring moet dus vlotter en het parkeerbeleid moet sowieso vereenvoudigd worden. De handelskern willen we dan weer autoluw maken, zodat we de winkel- en horecabeleving kunnen vergroten. Maar je maakt een stad ook aangenamer door meer groen en meer parkoppervlakte te creëren, dus ook dat staat in ons plan. En nu we het toch over groen hebben; Ninove krijgt voor het eerst een schepen voor klimaat. Een stad van onze grootte verdient dat. Laten we trouwens niet vergeten dat we met Doorn Noord het meest ecologische en duurzame industrieterrein van Vlaanderen aan het bouwen zijn.”

Durven investeren

“En als er één woord is dat we heel duidelijk willen onderstrepen in ons bestuursakkoord, dan is het wel investeren. Vandaag heeft onze stad weinig of geen schulden, wat uitzonderlijk is in Vlaanderen. En dat is goed, maar we moeten ook durven investeren. Al gaan we dat natuurlijk niet blindelings doen”, verduidelijkt Tania De Jonge. “Samen met de ondernemers, het middenveld, de oppositie, maar vooral met de inwoners willen we de komende maanden werken aan een ‘strategisch pact voor Ninove’. Met dit ‘pact’ gaan we naar de hogere overheden op Vlaams, federaal en Europees niveau en vragen we hun financiële hulp. Ja, onze plannen zijn groots, maar ook realiseerbaar. We maken Ninove klaar voor de toekomst.”

Startnota

Lees de Startnota | Naar een nieuw bestuur van en voor Ninove.


Contact

Activiteiten zoeken