Gemeentelijke mantelzorgpremie

Wat

Een mantelzorger biedt zorg en hulp aan iemand uit zijn directe omgeving die omwille van ouderdom, ziekte of een handicap hulpbehoevend is.

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 definieert mantezlorg als volgt:

'Een mantelzorger is een natuurlijk persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of meerdere personen met een verminderd zelfzorgvermogen niet beroepsmatig maar meer dan occasioneel helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.'

Als mantelzorger kan je een zorgpremie ontvangen van de Vlaamse Zorgverzekering. De Vlaamse Zorgverzekering bestaat sinds 2001 en is een initiatief van de Vlaamse Overheid. De premie is een maandelijkse tegemoetkoming in niet-medische kosten (o.a. kosten voor poetshulp, vervoersonkosten, hulpmiddelen,...).

De concrete uitvoering wordt toevertrouwd aan aan zeven zorgkassen die gecoördineerd worden door het Vlaams Zorgfonds.

Naast de Vlaamse zorpremie geven heel wat gemeenten ook een gemeentelijke mantelzorgpremie.

De gemeentelijke mantelzorgpremie

Naast de Vlaamse zorpremie geven heel wat steden en gemeenten een bijkomende gemeentelijke mantelzorgpremie.

Ben je inwoner van Ninove en draag je zorg voor een inwonend, zorgbehoevend persoon? Dan kan je in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Om in aanmerking te kunnen komen, moeten zowel de mantezorger als de hulpbehoevende voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees hierover meer in het reglement.

Een mantelzorgpremie aanvragen doe je via het aanvraagformulier. Je kan dit formulier ook verkrijgen op de dienst sociale zaken van de stad.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de Vlaamse Zorgverzekering kan je verkrijgen bij je ziekenfonds of via www.vlaamsezorgverzekering.be of www.vlaamsezorgkas.be

Meer informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie kan je krijgen bij de sociale dienst van de stad via sociale.zaken@ninove.be of 054 31 32 45.


Contact informatie