Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

De afkorting GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Brochure GAS geven om vooruit te gaan!De gemeenteraad keurde op 17 december 2015 de gewijzigde en gecoördineerde politieverordening goed voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (GAS-reglement). Het doel van het GAS-reglement is het veiligheidsgevoel bij de burgers te verhogen, door de kwaliteit van de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. In het GAS-reglement kan u alle bepalingen terugvinden die kunnen aanleiding geven tot een administratieve sanctie. Ook voor bepaalde parkeerinbreuken kan er een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd.

Overlast

Het systeem werd ingevoerd als antwoord op lokale overlastproblemen. "de openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop  van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt." Openbare overlast kan dan ook beschouwd worden als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. Bovendien biedt het systeem van de administratieve sancties de mogelijkheid om het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegen te gaan.

Procedure

Een administratieve sanctie is het sluitstuk van het integraal veiligheidsbeleid. Vermijden dat het tot een boete moet komen en vermijden dat overlastgevend gedrag zich gaat stellen is het startpunt. Iedere bewoner kan dus zelf zijn steentje bijdragen aan een proper, veilig en leefbaar Ninove. Klik verder naar Hoe kan je een GAS boete mijden? om een kort overzicht te krijgen van enkele belangrijke zaken uit het GAS reglement.

Wordt een overtreding vastgesteld? Dan verwijzen we naar de procedure van de gemeentelijke administratieve sanctie.

Brochure

De stad Ninove heeft een info-brochure verdeeld om de bevolking te informeren over het GAS-reglement (GAS geven om vooruit te gaan!).

Voor vragen of meldingen met betrekking tot het GAS-reglement kan je terecht bij GASvaststeller@ninove.be of tel. 054 31 32 93.