Gelijke kansen

Gelijke kansen zijn nog steeds geen realiteit voor iedereen. Verschillen in geloof, handicap, leeftijd, afkomst, seksualiteit,... zorgen nog vaak voor discriminatie waardoor niet iedereen op een volwaardige manier kan participeren aan de maatschappij.

We trachten via allerlei acties, sensibilisering, vorming deze ongelijkheden aan te pakken.

Heb je een klacht rond discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie? Dan kan je terecht bij de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst.

Heb je een klacht rond discriminatie op basis van andere kenmerken (leeftijd, etniciteit, handicap,...), dan kan je deze melden bij Unia.

Contact

Vlaamse Ombudsdienst

Genderkamer, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel gelijke kansen logo

Tel.: 1700

klachten@vlaamseombudsienst.be

www.gelijkekansen.be

www.vlaamseombudsman.be

 

Unia

Interfederaal gelijkekansencentrum, Koningsstraat 138, 1000 Brussel Unia logo

Tel.: 0800 12 800

info@unia.be

www.unia.be

 


Contact informatie