Geboortepremie

De geboortepremie wordt toegekend bij de geboorte van een kind, die ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de stad Ninove. Als geboortepremie krijg je een geschenkbon ter waarde van 25 euro, te besteden bij de deelnemende Ninoofse handelaars, en 3 rollen huisvuilzakken.

De geschenkbon moet je binnen de 6 maand na de geboorte van het kindje aanvragen aan het snelloket.


Contact

Activiteiten zoeken