Financiële dienst

Opgelet! Voor informatie over de personenbelasting van het ministerie van Financiën dien je contact op te nemen met de dienst directe belastingen op het telefoonnummer 02 553 17 00 of via info.tax@minfin.fed.be.


De financiële dienst doet meer dan alleen maar gemeentebelastingen invorderen. Het is een dienst die vooral aan interne dienstverlening doet t.a.v. de andere stadsdiensten.

Wie belangstelling heeft voor het financieel beleid van de stad Ninove kan er terecht voor inzage van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening. De financiële dienst bereidt deze documenten voor vooraleer ze aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De leden van de kerkfabrieken dienen hun budgetten en rekeningen in bij de financiële dienst die een advies voorbereidt dat eveneens wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De financiële dienst speelt een cruciale rol bij de uitvoering van het budget, enerzijds bij het verrichten van de uitgaven en anderzijds bij de realisatie van de ontvangsten.


Contact informatie