Financieel directeur

De financieel directeur staat aan het hoofd van de financiële dienst. Hij zorgt samen voor een evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de stad.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de boekhouding van de stad. Hij int alle ontvangsten, waaronder gemeentelijke belastingen, en doet alle uitgaven voor de stad. Hij staat in voor de wettelijke controle op de begroting.

De financieel directuer is eveneens bijzonder rekenplichtige van de politiezone van de stad Ninove waarvoor hij dezelfde taken uitvoert als voor de stad.