Niet-Europees buitenlands rijbewijs omwisselen

Maak een afspraak

Houders van een erkend niet-Europees buitenlands rijbewijs kunnen dit omwisselen naar een Belgisch rijbewijs. Het buitenlands rijbewijs moet je indienen bij dienst burgerzaken.

 

Voorwaarden

  • Reeds 185 dagen ingeschreven zijn in België
  • een geldig niet-Europees buitenlands rijbewijs hebben
  • het buitenlands rijbewijs moet afgeleverd zijn voor de inschrijving in België

Procedure

Je komt naar de de dienst burgerzaken om je rijbewijs om te wisselen en enkele weken later (afhankelijk van de duur van het onderzoek) kan je je Belgisch rijbewijs afhalen aan de loketten, na afspraak. Je zal hiervoor gecontacteerd worden.

Het rijbewijs kan eventueel afgehaald worden door iemand anders, met een ingevuld en getekend volmachtformulier.

Meebrengen

  • je buitenlands rijbewijs
  • indien nodig een attest van de ambassade of de plaatselijke overheid
  • indien nodig een beëdigde vertaling
  • eventueel 1 recente pasfoto (max; 6 maand oud)
  • bij afhalen door iemand anders: Getekend en ingevuld volmachtformulier

Bedrag

25 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)

Uitzonderingen

Indien je niet-Europees rijbewijs niet omwisselbaar is, ben je vrijgesteld van scholing, d.w.z. dat je je theoretisch en praktisch examen kan afleggen zonder daarvoor een voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Maak een afspraak

Contact