Erfgoedraad

  • Wat doet de erfgoedraad?

De erfgoedraad adviseert over het erfgoedbeleid van de stad en wordt betrokken bij de diverse erfgoedinitiatieven die de stad ontwikkelt.

  • Voor wie is de erfgoedraad?

Erfgoedorganisaties en -verenigingen, erfgoeddeskundigen, mensen die beroepshalve in de erfgoedsector actief zijn, geïnteresseerden in erfgoed.

  • Hoe kandidaat stellen?

Mail voor 15 mei 2019 je contactgegevens en een korte motivatie over je kandidaatstelling naar de dienst cultuur via cultuur@ninove.be.


Contact informatie