Omgevingsvergunning digitaal indienen

Sinds 1 mei 2016 is het mogelijk om stedenbouwkundige vergunningen en meldingen op het grondgebied van Ninove digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Dit portaal wordt ter beschikking gesteld aan alle gemeenten en steden door de Vlaamse overheid.

Voordelen van het omgevingsloket:

  • je kan op elk gewenst moment een nieuwe aanvraag indienen.
  • je hoeft niet langer naar de balie te komen, je bent dus onafhankelijk van de openingsuren van de stadsdiensten.
  • het systeem zorgt ervoor dat je op een transparante manier inzage krijgt in de stand van zaken van jouw dossier.
  • je kan het dossier op elk moment raadplegen en via mail word je op de hoogte gebracht van de verschillende gebeurtenissen.
  • je kan ook besparen op papier, aangezien de dossisers volledig digitaal worden ingediend en verwerkt. Je hoeft dus niet langer in meerdere exemplaren in te dienen en de stad zal ook geen extra bundels meer hoeven te vragen.

Hoe werkt het?

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, zal je dus moeten beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een Token. Dit is het enige wat je nodig hebt. Het Omgevingsloket is een online portaal dat geen extra software vereist.

Eerst dit nog:

Neem best eerst de normenboeken die op het Omgevingsloket te vinden zijn door, alvorens je start met het samenstellen van je digitaal dossier. Een dergelijk dossier verschilt immers in bepaalde opzichten van een analoog dossier waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen. Meer info hierover kan je raadplegen via de website van het omgevingsloket.

 

 

 


Contact informatie