Diftar sociale correcties: online aanvraagformulier

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging

Aanvraagformulier voor het bekomen van een tegemoetkoming op Diftar voor personen met een medische aandoening.

Gegevens aanvrager

Medische gegevens

Ik vraag een tegemoetkoming voor het DIFTAR-systeem aan om volgende redenen: (beide opties zijn mogelijk) *

Verklaring op eer

1 *
2 *

Met het aanvragen van deze sociale correctie gaat de aanvrager akkoord dat de stad zijn gegevens verwerkt conform de privacywetgeving, en ze overmaakt aan de afvalintercommunale ILvA. De toelage wordt rechtstreeks op de ILvA-provisierekening van de referentiepersoon van het gezin gestort.