Socio-economische vergunning

Indien je een kleinhandelszaak wenst te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan dien je, in toepassing van de wet van 13 augustus 2004 en latere wijzigingen, te beschikken over een socio-economische vergunning.

Socio-economische machtiging

Deze machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.

Hoe aanvragen?

Je kan de procedure raadplegen, alsook het aanvraagformulier downloaden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Vervolgens dien je je aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen van de plaats waar de vestiging gepland is. Deze kan ingediend worden per:

  • Aangetekend schrijven: college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove
  • Afgifte tegen ontvangstbewijs: loket dienst lokale economie

Het college van burgemeester en schepenen maakt de beslissing aan de aanvrager bekend binnen de door de wet voorziene termijnen.

Wijziging op 1 augustus 2018!

De aanvragen tot milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en meldingen vallen sinds 1 januari 2018 onder de noemer omgevingsvergunning.
 
Vanaf 1 augustus 2018 zal ook de socio-economische vergunning deel uitmaken van de omgevingsvergunning. Dit betekent dat wie vroeger soms twee vergunningsaanvragen nodig had, nu alles in één dossier kan aanvragen.
 
Tot 1 augustus 2018 worden vergunningen voor handelsvestigingen nog behandeld volgens de wet van 13 augustus 2004.
 

Nuttige links

 


Contact informatie

Contactpersonen