Handelskernversterking en centrummanagement

Handelskernversterkend beleid is het geheel van visie en uitvoeringsmaatregelen gericht op het versterken of bestendigen van het functioneren van het kernwinkelgebied.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11 augustus 2015 om een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een strategisch commercieel plan voor de detailhandel.

Het strategisch commercieel plan voor de detailhandel, houdt in:

  • ambitie en visie
  • afbakening centrum en rechteroever
  • een actieplan met te nemen maatregelen en acties.

Normaalgezien wordt dit strategisch comercieel plan in februari 2017 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.