Deszk 2015

Het stadsbestuur van Ninove werd door onze zustergemeente Deszk uitgenodigd om op 1 mei 2015 een speciale herdenking rond de tweede Wereldoorlog bij te wonen. Samen met de andere gemeenten waarmee Deszk is verbroederd werd gedebatteerd over de historische gevolgen van Wereldoorlog II, werden bloemen voor de slachtoffers neergelegd en werd een gedenkplaat onthuld. Deze vijfdaagse bijeenkomst werd mee gefinancierd door de Europese Unie.

 

Opnieuw kan een meeting plaatsvinden van zustersteden in Deszk onder het motto van

 „verbindingskracht via een gemeenschappelijk historisch verleden"

 

Het is reeds een traditie dat het gemeentebestuur van Deszk samen met zijn zustersteden Wiesenbach, Oroszhegy, Igazfalva, Törökkanizsa en Ninove een inschrijving indient om in het kader van het programma „Europa voor de Burger" een gemeenschappelijke bijeenkomst te houden.

In ons project hebben wij een thema in verband met een historische gebeurtenis geselecteerd dat in verschillende landen op diverse wijze wordt ervaren en uit verschillende oogpunten wordt bekeken. Als locatie van de programma's kozen wij Deszk want behalve een gemeenschappelijk aanvoelen zijn er de grote persoonlijke betrokkenheid, aanknopingspunten en aandenkens. Bovendien heeft de gemeente een toegewijde plaatselijke bevolking en een geëngageerd lokaal college van burgemeester en schepenen dat de besluiten neemt. De buitenlandse gasten zijn bij families in Deszk gehuisvest wat een goede gelegenheid schept om elkaar beter te leren kennen. De Hongaars-Duitse-Vlaamse vriendenkring van Deszk assisteert ons bij het samenbrengen van gastgezinnen en de organisatie van de uitwisseling.

 

De vijfdaagse bijeenkomst is geconcentreerd rond volgende thema's: herinnering aan en eerbied voor de helden van de Tweede Wereldoorlog, de zelfbewuste staatsburger van de Europese Unie die over voldoende kennis over die Europese Unie beschikt en in beslissingen een actieve rol speelt, het oproepen van herinneringen aan het verleden en kennismaking met de collectieve culturele en historische gedachten. De rondetafelgesprekken bieden een goede kans om meningen van anderen te leren kennen, deze opinies ook te aanvaarden en elkaar beter te leren kennen. Behalve de officiële werkprogramma's worden voor de deelnemers tal van zaken georganiseerd: het internationaal danshuis, cultuurprogramma's en sportactiviteiten. De diversiteit van verschillende naties maakt het mogelijk met andere mensen contact te leggen en van gedachten te wisselen.

 

Datum van bijeenkomst:                                 30 april 2015 – 3 mei 2015

De begunstigde:                                             Gemeentebestuur van Deszk

Het bedrag verkregen als ondersteuning:          16.500 euro

Zustergemeenten

die aan het programma deelnemen:                  

Deszk (Hongarije)

Wiesenbach (Duitsland)

Oroszhegy (Roemenië)

Dumbrava (Roemenië)

Törökkanizsa (Servië)

Ninove (België)

 

 

 Het project „Verbindingskracht via een gemeenschappelijk historisch verleden" wordt door de Europese Unie via het pogramma „Europa voor de Burger" gefinancierd.

 

logo

In Deszk had een bijeenkomst van zustersteden plaats onder het motto: „Verbindingskracht via een gemeenschappelijk historisch verleden"

Het gemeentebestuur van Deszk diende samen met zijn zustersteden een gemeenschappelijke inschrijving in om in het kader van het programma „Europa voor de Burger" een bijeenkomst voor zustersteden te houden. Het gemeentebestuur van Wiesenbach liet zich vertegenwoordigen door 30 personen, Oroszhegy door 30 personen, Dumbrava stuurde 25 personen, het gemeentebestuur van Novi Knezevac vaardigde 24 personen af en uit Ninove waren 2 personen aanwezig gedurende de bijeenkomst. Dit bracht het totale aantal buitenlandse delegatieleden op 111. Tijdens de vijfdaagse bijeenkomst konden de delegaties naar aanleiding van de thematische dagen aan de volgende programma's deelnemen:

30 april 2014:           Aankomst van de delegaties, intrekken bij de gastgezinnen.

1 mei 2015:               Thematische dag: „Laten wij ons de helden van de Tweede Wereldoorlog herinneren" met wandeling in Deszk, onthulling van de gedenkplaat en gedenkboom van de Tweede Wereldoorlog, kranslegging bij het monument van de Tweede Wereldoorlog en bij de gedenkplaat aan het sanatorium. Opening van de tentoonstelling rond de Tweede Wereldoorlog, persconferentie, rondetafelgesprek, maken van collage „Wie weet iets over de Tweede Wereldoorlog?", interactieve quiz, „Spel Zonder Grenzen" in Tiszasziget.

2 mei 2015:               „Europa dag":Thematische dag betreffende de versterking van de idee van de Europese burgerij: Rondetafelgesprek over de ontwikkelingen gefinancierd door de Unie, „Wie weet meer over de Europese Unie?", quiz voor kinderen „De schatten van onze zustergemeente", tentoonstelling, vriendschappelijke voetbalwedstrijd, rondrit in Deszk, bezoek aan de Servische collectie „Wij hebben het toneel", presentatie door lokale en gedelegeerde kunstgroepen, internationaal danshuis.

3 mei 2015:               „Het oproepen van herinneringen aan het verleden, onze historische en nationale waarden": thematische dag: bezoek aan het Mini Hungary Park en badplaats met geneeskrachtige bronnen in Mórahalom.

4 mei 2015:               Bezienswaardighedenvan Boedapest, tocht naar Bugacpuszta [Bugacpoesta], terugreis van de delegaties.

De goede relatie tussen de zustergemeenten is door deze bijeenkomst nog dieper geworden en vormt een goede grondslag voor een volgende meeting die rond een nieuw thema kan worden georganiseerd en die in de nabije toekomst in een ander land kan worden gehouden.

Datum van bijeenkomst:                              30 april 2015 tot 4 mei 2015

De begunstigde:                                           Gemeentebestuur van Deszk

Bedrag verkregen als ondersteuning:          16.500 euro

 

Zustergemeenten die aan het programma deelnamen:              

Deszk (Hongarije)

Wiesenbach (Duitsland)

Oroszhegy (Roemenië)

Dumbrava (Roemenië)

Törökkanizsa (Servië)

Ninove (België)

 

Het project „Verbindingskracht van gemeenschappelijk historisch verleden" wordt door de Europese Unie via het programma „Europa voor de Burger" gefinancierd.

 

logo


Contact informatie