Deontologische code mandatarissen en huishoudelijk reglement

De deontologische code bevat de beginselen, richtlijnen en principes die voor lokale mandatarissen als leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlening aan de bevolking.

Huishoudelijk reglement


Contact informatie