Deontologische code

Stad en OCMW

De gemeenteraad keurde op 6 november 2019 de deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW goed. Deze deontologische code bevat de beginselen, richtlijnen en principes die voor lokale mandatarissen als leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlening aan de bevolking.

Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

Stadspersoneel

Op 20 december 2007 keurde de gemeenteraad ook de deontologische code van het stadspersoneel goed. Deze deontologische code omvat thema's als onthaal van nieuwe personeelsleden, spreekrecht en spreekplicht, klantvriendelijkheid, werkijver en welzijn op het werk.


Contact informatie