Deontologische code stadspersoneel

Op 20 december 2007 keurde de gemeenteraad ook de deontologische code van het stadspersoneel goed. Deze deontologische code omvat thema's als onthaal van nieuwe personeelsleden, spreekrecht en spreekplicht, klantvriendelijkheid, werkijver en welzijn op het werk.


Contact informatie