De 'Doorsteek' verbindt de handelskern

Update 12 januari 2021

De werken aan de Doorsteek zijn gestart. De afbraak van het Wattégebouw is al achter de rug. Nu volgen de verhardingen, samen met de groenzones, beplantingen en een waterpartij en tenslotte de vitrines, de houten vlonders, zitbanken en de hangende tuin.

Wat is de ‘Doorsteek’ en waarom kiest Ninove hiervoor?

De ‘Doorsteek’ zal de Beverstraat met de Kaardeloodstraat verbinden. Daardoor sluiten de oude stadskern en de Niniashopping perfect op mekaar aan. Shoppen in Ninove krijgt een extra dimensie met deze groene belevingsstraat.

Niet alleen voor de klanten, ook voor de handelaars

Het idee is gegroeid vanuit de vaststelling dat er iets moest gebeuren om de handelskern in het centrum toegankelijker te maken. Daarom zullen in de ‘Doorsteek’ ook vitrines komen waar de lokale handelaars hun producten kunnen uitstallen en aanprijzen zodat klanten op hun weg al kunnen windowshoppen. De stad hoopt met de aangename en gemakkelijke verbinding veel wisselwerking te creëren tussen het Ninia Shopping Center en de stadskern.

Even verpozen bij kunst en in het groen

Een ander belangrijk doel van deze ‘Doorsteek’ is het ‘vergroenen’ van de stadskern. Er is heel veel aandacht voor groen en rustplaatsen in het ontwerp. Zo komt er een verticale tuin, een waterpartij, en zitbanken. Ook plaatselijke kunst krijgt een vaste stek. Er zal een plaats worden voorzien waar doeken kunnen uitgehangen worden, met bijvoorbeeld streetart, werk van onze academie, van kinderen...

De werken

November 2020 startten de afbraakwerken van het Wattégebouw en het openmaken van de tussenruimte. Daarna zullen verhardingen worden aangebracht samen met groenzones, beplantingen en een waterpartij. Als dit afgerond is, kunnen de vitrines, de houten vlonders en zitbanken, de nutsleidingen en de hangende tuin, het werk vervolledigen.

Als de omstandigheden (het weer, archeologisch onderzoek, technische obstakels) zeer gunstig verlopen, zal tegen de zomer van 2021 de ‘Doorsteek’ klaar zijn.


Contact informatie