De 'Doorsteek' verbindt de handelskern

De werken aan de Doorsteek (Beverstraat/Kaardeloodstraat) zijn eind 2020 gestart. De afbraak van het 'Wattégebouw' is al achter de rug. De volgende werken zijn: de verhardingen, samen met de groenzones, beplantingen en tenslotte de vitrines, de houten vlonders, zitbanken en de hangende tuin.

Wat is de ‘Doorsteek’ en waarom kiest Ninove hiervoor?

De ‘Doorsteek’ zal de Beverstraat met de Kaardeloodstraat verbinden. Daardoor sluiten de oude stadskern en het Ninia Shopping Center perfect op mekaar aan. Shoppen in Ninove krijgt een extra dimensie met deze groene belevingsstraat.

Niet alleen voor de klanten, ook voor de handelaars

Het idee is gegroeid vanuit de vaststelling dat er iets moest gebeuren om de handelskern in het centrum toegankelijker te maken. Daarom zullen in de ‘Doorsteek’ ook vitrines komen waar de lokale handelaars hun producten kunnen uitstallen en aanprijzen zodat klanten op hun weg al kunnen windowshoppen. De stad hoopt met de aangename en gemakkelijke verbinding veel wisselwerking te creëren tussen het Ninia Shopping Center en de stadskern.

Even verpozen bij kunst en in het groen

Een ander belangrijk doel van deze ‘Doorsteek’ is het ‘vergroenen’ van de stadskern. Er is heel veel aandacht voor groen en rustplaatsen in het ontwerp. Zo komt er een verticale tuin en zitbanken. Ook plaatselijke kunst krijgt een vaste stek. Er zal een plaats worden voorzien waar doeken kunnen uitgehangen worden, met bijvoorbeeld streetart, werk van onze academie, van kinderen...

De werken

November 2020 startten de afbraakwerken van het Wattégebouw en het openmaken van de tussenruimte. Nadien worden er verhardingen samen met groenzones en beplantingen aangebracht. Als dit afgerond is, kunnen de vitrines, de houten vlonders en zitbanken, de nutsleidingen en de hangende tuin, het werk vervolledigen. De 'Doorsteek' wordt verwacht klaar te zijn tegen najaar 2021. 


Contact informatie