Doorsteek verbindt de handelskern

Wat is de ‘doorsteek’ en waarom kiest Ninove hiervoor?

De ‘doorsteek’ zal de Beverstraat met de Kaardeloodstraat verbinden. Daardoor sluiten de oude stadskern en het Ninia Shopping Center perfect op mekaar aan. Shoppen in Ninove krijgt een extra dimensie met deze groene belevingsstraat.

Niet alleen voor de klanten, ook voor de handelaars

Het idee is gegroeid vanuit de vaststelling dat er iets moest gebeuren om de handelskern in het centrum toegankelijker te maken. Daarom zullen in de doorsteek ook vitrines komen waar de lokale handelaars hun producten kunnen uitstallen en aanprijzen zodat klanten op hun weg al kunnen windowshoppen. De stad hoopt met de aangename en gemakkelijke verbinding veel wisselwerking te creëren tussen het Ninia Shopping Center en de stadskern.

Even verpozen bij kunst en in het groen

Een ander belangrijk doel van deze doorsteek is het ‘vergroenen’ van de stadskern. Er is heel veel aandacht voor groen en rustplaatsen in het ontwerp. Zo komt er een verticale tuin en zitbanken. Ook plaatselijke kunst krijgt een vaste stek. Er zal een plaats worden voorzien waar doeken kunnen uitgehangen worden, met bijvoorbeeld street art, werk van onze academie, van kinderen...

De werken

November 2020 startten de afbraakwerken van het Wattégebouw en het openmaken van de tussenruimte. De kaleiwerken op de tuinmuren zijn ook al uitgevoerd.

Na de aanleg van de verhardingen, werden in december 2021 de bomen geplant in samenwerking met een boomdeskundige.

De volgende werken zijn: de aanleg van het gras en de groene gevel, de plaatsing van de vitrines,  houten vlonders en zitbanken.

Visual: toegang via de Beverstraat

Visual: toegang via de Kaardeloodstraat

Geef jij een nieuwe naam aan de doorsteek?

Van 24 januari tot 24 februari kan jij een naam indienen voor de doorsteek. 

Je kan dit doen online op mijn.ninove  of via een suggestie in de brievenbus aan het oud stadhuis. Geen briefje bij de hand? Je vindt een invulbriefje in de inkom van het oud stadhuis.

Wat zoeken we?

  • Een naam die verwijst naar de geschiedenis van Ninove of een typisch element uit de omgeving van de doorsteek of naar het kunst- en cultuurleven van Ninove
  • De naam van een verdienstelijke persoon mag ook.

Wat mag niet?

  • Een beledigende straatnaam of een straatnaam met onaangename associaties wordt niet aanvaard.
  • De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt voor een straatnaam.

Hoe gaat het verder?

We selecteren uit de ingediende voorstellen. Bij deze keuze houden we rekening met volgende zaken:

  • er mag geen gelijkluidendheid zijn met reeds bestaande straatnamen, om vergissingen bij noodoproepen te vermijden
  • een eventueel bestaand thema van de omliggende straatnamen, bijvoorbeeld bloementhema
  • we vermijden straatnamen met onaangename associaties.

We vragen advies aan de erfgoedraad en leggen de keuze voor aan de gemeenteraad. Alleen de gemeenteraad mag plaatsnamen toekennen of wijzigen.

De regelgeving

Bij plaatsnaamgeving of plaatsnaamwijziging gelden bepaalde regels. Die zijn vastgelegd in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en pleinen.


Contact informatie