Maatregelen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, namen de overheden de nodige maatregelen.

Alle maatregelen van de federale en Vlaamse overheid lees je op www.info-coronavirus.be.

6 gouden regels

Belangrijk blijft dat je de zes gouden regels voor sociaal contact blijft respecteren:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwestbare mensen
 4. Hou afstand (1,5m)
 5. Beperk je nauwe contacten 
 6. Volg de regels voor bijeenkomsten 

Testen op het coronavirus

Wanneer moet ik getest worden? Wanneer moet ik in quarantaine? Wat bij terugkeer uit het buitenland? Lees hier alle maatregelen.

Ben je ziek of moet je getest worden, neem dan sowieso contact op met je huisarts.

Reizen naar het buitenland

Niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie zijn toegelaten. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passagier Lokalisatie Formulier zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete.

Meer info lees je op www.info-coronavirus.be.

Coronacijfers

De coronacijfers voor Ninove vind je op www.coronafacts.be en op Arcgis

Maatregelen in Ninove

Na de strengere maatregelen die de federale overheid en de Vlaamse overheid oplegden (www.info-coronavirus.be), nam de Ninoofse veiligheidscel nog volgende extra beslissingen:

 • Scholen bekijken samen met de stad hoe ze samenscholingen aan de schoolomgevingen kunnen vermijden, de politie zal ook controle en verbaliseren wie zich niet aan de regels houdt.
 • Er wordt extra ingezet op controle van de maatregelen (mondmaskerplicht, afstand houden, samenscholingsverbod).
 • In de omgeving van het stationsplein in Ninove (vanaf kruispunt Stationsstraat/Dreefstraat tot het kruispunt Astridlaan/Moeder Tiburcestraat) geldt er 24/24 een mondmaskerplicht.

De deuren van cc De Plomblom blijven voorlopig dicht.

Een overzicht van de maatregelen in Ninove: 


Mondmaskers

In Ninove moet iedereen vanaf 12 jaar steeds een mondmasker bij zich hebben, en moet het verplicht dragen:

 • wanneer de sociale afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden (met speciale aandacht voor stations- en schoolomgevingen op drukke momenten)
 • in de winkelkern in het centrum (van maandag tot en met zaterdag, van 7.30 uur tot 19 uur)
 • in de omgeving van het Stationsplein in Ninove (vanaf kruispunt Stationsstraat/Dreefstraat tot het kruispunt Astridlaan/Moeder Tiburcestraat)geldt er 24/24 een mondmaskerplicht.

Federale verplichtingen

Iedereen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze verplichting geldt niet:

 • voor personen die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • voor kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar
 • voor personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauwer contact
 • begeleiders en personen die deze begeleiding nodig hebben.

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat aanwezig is:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van het station of de halte
 • voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten

 • in winkels en winkelcentra

 • in winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is

 • in conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen
 • in bibliotheken, spelotheken, mediatheken, musea
 • in de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen

Provinciale maatregelen

 • Vanaf 12 jaar ben je verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof, bij je te hebben en het te dragen op volgende plaatsen:

- in alle publiek toegankelijke delen van de openbare gebouwen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen, inclusief de recyclageparken.

De besluiten van de gouverneur lees je op: https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

Stad en politie

 • Je kan voor alle administratieve dienstverlening van de stad terecht in het stadhuis of het Sociaal Huis, maar enkel op afspraak via 054 50 50 50 of via e-mailadres van de dienst. Voor het aanvragen, aangeven en afhalen van een aantal zaken van dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

  De stadsdiensten zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16 uur, op donderdagavond tot 19.45 uur. Op vrijdagnamiddag zijn we niet bereikbaar.

  Alle bezoekers van de stadsdiensten dragen verplicht een mondmasker.
 • We vragen je om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket. Heb je een vraag die niet in het thuisloket zit, bel of mail dan. Een overzicht van al onze contactgegevens vind je op www.ninove.be/diensten en www.sociaalhuisninove.be/diensten.
 • De lokale politie is 24/24 beschikbaar voor alle dringende interventies en elementaire dienstverlening. Er wordt gevraagd om niet dringende aangiftes uit te stellen en hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 054 312 312 en niet-dringende bezoeken uit te stellen.
  Verschillende aangiftes kunnen ook online via www.politie.be/nl/e-loket.

  Er wordt extra ingezet op controle van de maatregelen (mondmaskerplicht, afstand houden, samenscholingsverbod). Nog meer controles van de politie, nog meer pv’s als de regels worden overtreden.

Naar boven


Woonzorgcentra

De bezoekregeling in woonzorgcentra is nog steeds onder strikte voorwaarden.

In alle wzc’s in groot Ninove werden scenario’s uitgeschreven op maat van het wzc zelf. Neem contact op met het woonzorgcentrum waar je een bezoek wenst te brengen voor de specifieke maatregelen.

In woonzorgcentrum Klateringen is bezoek zeer beperkt toegelaten.   

Extra wzc Klateringen

 • Ontmoetingscentrum De Fontein blijft gesloten voor externe bezoekers.
 • Ergo aan huis en Minder Mobielen Centrale blijven stopgezet. 

Naar boven


Scholen en kinderopvang

Naar boven


Burgerlijke huwelijken, crematies, erediensten

 • Burgerlijke huwelijken vinden voorlopig plaats in het stadhuis, en dus niet in het oud stadhuis. Er mogen maximum 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld) de plechtigheid bijwonen. Het gebruik van mondmaskers is verplicht.
 • Crematies: als iemand overlijdt aan corona én de overledene wordt gecremeerd én de nabestaanden moeten in quarantaine blijven, dan kan de termijn van 5 dagen voor begraving, asverstrooiing of bijzetting in een columbarium worden opgeschort. De termijn van 5 dagen start dan pas zodra het crematorium de urne van de overleden vrijgeeft aan de begrafenisondernemer.
 • Begrafenissen of uitvaarten zijn toegelaten met een maximum van 50 personen (kinderen t/m 12 jaar en de dienaar van de eredienst niet meegeteld) en maximum 1 persoon per 10m². Ook op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie, zijn maximum 50 personen toegelaten.

Naar boven  


Vrije tijd

 • Alle evenementen zijn verboden.
  Als de coronacijfers het toelaten, zijn vanaf 8 mei evenementen en culturele voorstellingen buiten mogelijk tot max. 50 personen. Georganiseerde buitenactiviteiten (bv. door sportclubs of verenigingen) zijn vanaf 8 mei toegelaten met max. 25 personen, zonder publiek. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.
 • Sporten in coronatijden kan op een aantal stedelijke sportaccomodaties, onder strikte voorwaarden.
 • Alle maatregelen die betrekking hebben op de jeugd, lees je op webpagina van de jeugddienst.
 • In de Facebookgroep Ninove Boegeert posten de stadsdiensten én Ninovieters heel wat tips om je bezig te houden. 

Naar boven 


Handelszaken, winkels, horeca ...  

De voorwaarden voor de handelszaken, ondernemers en de klanten lees je op de pagina's van de dienst lokale economie. 

 • In de winkelstraten volg je de looprichting (iedereen loopt op het rechtervoetpad). Er werden stickers op de grond aangebracht die je hierbij helpen. De stickers duiden aan om het rechtervoetpad te gebruiken bij het winkelen. Ook in de winkels zelf moet je je aan een aantal afspraken houden.
 • Je draagt verplicht een mondmasker in de winkels
 • Voor de wekelijkse dinsdagmarkt zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Eten, drinken en roken zijn verboden binnen de marktzone. Meer info op www.ninove.be/ambulante-handel-en-markt.
 • Café's en restaurants zijn gesloten. Afhalen/leveren van maaltijden blijft mogelijk. 
  Als de coronacijfers het toelaten, mogen terrassen van restaurants en café's terug open op 8 mei.
 • Winkels zijn open, zonder afspraak. Shoppen kan max. 30 minuten met max. 2 personen uit hetzelfde huisgezin.

Naar boven


Openbare toiletten

Tijdens de coronacrisis zijn de toiletten op volgende locaties vrij
toegankelijk:

Naar boven


Parkeren

Nog tot en met 31 mei 2021 mag je gratisparkeren in de blauwe zones, waar je normaal gezien je parkeerschijf legt. Waar je in Ninove centrum onbeperkt gratis parkeert, vind je op dit plannetje.

Naar boven


Vaccinatie

Alle info over vaccineren lees je op www.ninove.be/coronavaccinatie

Naar boven 


Vragen over corona?

COVID-19 hotline

Het lokale COVID 19-team kreeg het signaal dat de huisartsen telefonisch enorm belast worden door corona gerelateerde vragen. Om hier ondersteuning te bieden, wierf de zorgraad van de eerstelijnszone Dender-Zuid (Ninove-Geraardsbergen) een medewerker aan om de huisartsen te ontlasten op telefonisch vlak.

Je kan op het telefoonnummer 054 505 909 terecht voor allerhande corona gerelateerde vragen: 

 • vragen rond laag risico- en hoog risico contacten
 • vragen rond huisgenoten: mag partner werken? Mogen kinderen naar school?...
 • vragen rond de corona-app
 • toekomstige vragen rond vaccinatie 

Heb je symptomen, bel je huisarts!

Naar boven


Samen tegen het coronavirus 

Heb jij een hulpvraag of wil je graag anderen helpen? Heel wat solidariteitsacties en hulpplatforms werden voor jou gebundeld.  
 

Voor meer informatie over deze initiatieven kan je terecht bij het Vrijwilligersloket Ninove via vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be of 054 50 50 50.

Coronavirus


Contact informatie