Maatregelen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, namen de overheden de nodige maatregelen. Sinds begin mei werd gestart met de afbouw van deze maatregelen.

Alle maatregelen lees je op www.info-coronavirus.be/nl/.

6 gouden regels voor sociaal contact

Belangrijk blijft dat je de zes gouden regels voor sociaal contact blijft respecteren:

 1. Hygiëneregels blijven van toepassing, zoals de handen regelmatig wassen en elkaar geen hand geven.
 2. Bij voorkeur buitenactiviteiten houden, anders voldoende ventileren
 3. Neem extra maatregelen voor risicogroepen
 4. De veiligheidsafstand blijft altijd van toepassing behalve bij kinderen jonger dan twaalf onder elkaar
 5. Je kan nauwere contacten hebben met 15 verschillende personen per week, buiten je huisgenoten. Dat is uw persoonlijke uitgebreide bubbel. 
 6. Een groep mag niet groter zijn dan 15 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt bij je thuis, buitenshuis of bijvoorbeeld in restaurants of in het park. 

Mondmaskers

Draag een mondmasker op op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen. Vanaf 11 juli zijn mondmaskers ook verplicht in winkels, bioscopen, musea en bibliotheken.

Maatregelen in Ninove

Ook bij de stad Ninove zijn er nog een aantal maatregelen van toepassing:


Stad en politie

 • Je kan voor alle administratieve dienstverlening van de stad en het Sociaal Huis terecht in het stadhuis, maar enkel op afspraak via 054 50 50 50 of via e-mailadres van de dienst op:

  maandag:   8.30 uur - 12 uur | namiddag gesloten
  dinsdag:     8.30 uur - 12 uur | namiddag gesloten
  woensdag:  8.30 uur - 12 uur | 14 uur – 16 uur
  donderdag: 8.30 uur - 12 uur | 16 uur – 19.45 uur
  vrijdag:      8.30 uur - 12 uur | namiddag gesloten

  De diensten zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16 uur, op donderdagavond tot 19.45 uur. Op vrijdagnamiddag zijn we niet bereikbaar.

  Bezoekers worden gevraagd een mondmasker te dragen bij het betreden van het gebouw.

 • We vragen je om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket. Heb je een vraag die niet in het thuisloket zit, bel of mail dan. Een overzicht van al onze contactgegevens vind je op www.ninove.be/diensten en www.sociaalhuisninove.be/diensten.
 • Cc de Plomblom, het zwembad en de technische dienst blijven voorlopig gesloten.

 • De bib is opnieuw open, met een beperkte dienstverlening en onder strikte voorwaarden. Je leest alles over de heropening op de website van de bib.
 • De lokale politie is 24/24 beschikbaar voor alle dringende interventies en elementaire dienstverlening. Er wordt gevraagd om niet dringende aangiftes uit te stellen en hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 054 312 312 en niet-dringende bezoeken uit te stellen.

  Verschillende aangiftes kunnen ook online via www.politie.be/nl/e-loket.
 • De sociale kruidenier blijft open maar de ontmoetingsruimte wordt tijdelijk gesloten: www.teledienstninove.be

Naar boven


Woonzorgcentra

De bezoekregeling in woonzorgcentra werd versoepeld, maar is wel nog steeds onder strikte voorwaarden.

In alle wzc’s in groot Ninove werden scenario’s uitgeschreven op maat van het wzc zelf. Neem contact op met het woonzorgcentrum waar je een bezoek wenst te brengen voor de specifieke maatregelen.

Voor de bezoekregeling in Klateringen, check de webpagina op www.sociaalhuisninove.be.   

Extra wzc Klateringen

 • Ontmoetingscentrum De Fontein blijft gesloten voor externe bezoekers.
 • Ergo aan huis en Minder Mobielen Centrale blijven stopgezet. 

Naar boven


Scholen en kinderopvang

Naar boven


Burgerlijke huwelijken, communies, crematies

 • Burgerlijke huwelijken vinden voorlopig plaats in het stadhuis, en dus niet in het oud stadhuis. Om de social distancing te kunnen garanderen, worden bij de huwelijkplechtigheid in het stadhuis maximum 20 personen toegelaten (exclusief de ambtenaar van de burgerlijke stand en een medewerker van de stad). Het gebruik van mondmaskers wordt aangeraden.
 • De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober, de eerste communies naar het volgende schooljaar.
 • Crematies: als iemand overlijdt aan corona én de overledene wordt gecremeerd én de nabestaanden moeten in quarantaine blijven, dan kan de termijn van 5 dagen voor begraving, asverstrooiing of bijzetting in een columbarium worden opgeschort. De termijn van 5 dagen start dan pas zodra het crematorium de urne van de overleden vrijgeeft aan de begrafenisondernemer.

Naar boven  


Vrije tijd

 • Sinds 1 juli kunnen evenementen onder voorwaarden en limieten opnieuw plaatsvinden. De Nationale Veiligheidsraad heeft daarvoor een kader voorzien. Alles moet wel met respect voor de veiligheidsregels gebeuren. Om organisatoren daarbij te helpen, ontwikkelde de overheid een ‘evenementenmatrix’ waarmee je kan berekenen of je evenement veilig kan plaatsvinden via www.covideventriskmodel.be. Vooraleer een aanvraag in te dienen bij dienst evenementen van de stad, vul je eerst deze matrix in, en bezorg hem dan samen met je evenementaanvraag aan de stad. Meer over het protocol, de matrix en een event-aanvraag lees je op de evenementenpagina's.
 • Sporten in coronatijden kan op een aantal stedelijke sportaccomodaties, onder strikte voorwaarden.
 • Alle maatregelen die betrekking hebben op de jeugd, lees je op webpagina van de jeugddienst.
 • In de Facebookgroep Ninove Boegeert posten de stadsdiensten én Ninovieters heel wat tips om je bezig te houden. De dienst cultuur stak ook een coronaproof zomerprogramma in elkaar.

Naar boven 


Handelszaken, winkels, horeca ...  

De voorwaarden voor de handelszaken, ondernemers en de klanten lees je op de pagina's van de dienst lokale economie.

 • In de winkelstraten volg je de looprichting (iedereen loopt op het rechtervoetpad). Er werden stickers op de grond aangebracht die je hierbij helpen. De stickers duiden aan om het rechtervoetpad te gebruiken bij het winkelen. Ook in de winkels zelf moet je je aan een aantal afspraken houden.
 • Vanaf 11 juli draag je verplicht een mondmasker in de winkels
 • Sinds 1 juli geldt er geen beperking meer voor het aantal kramen op de dinsdagmarkt. Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen. Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen. Meer info op www.ninove.be/ambulante-handel-en-markt.
 • Horecazaken zijn open, met uitgebreide terrassen, maar hebben zich aan een aantal afspraken te houden.

Naar boven


Parkeren

Sinds 1 juli is het betalend parkeren opnieuw ingevoerd. De gratis parkeertijd wordt opnieuw 15 minuten (30 minuten op de shop & go parkeerplaatsen), wil je langer parkeren dan zal je een parkeerticketje moeten nemen.

In de blauwe zones, waar je normaal gezien je parkeerschijf legt, mag je wel nog tot 31 augustus gratis parkeren. Waar je in Ninove centrum onbeperkt gratis parkeert, vind je op dit plannetje.

Naar boven


Samen tegen het coronavirus 

Heb jij een hulpvraag of wil je graag anderen helpen? Heel wat solidariteitsacties en hulpplatforms werden voor jou gebundeld.  
 

Voor meer informatie over deze initiatieven kan je terecht bij het Vrijwilligersloket Ninove via vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be of 054 50 50 50.

Coronavirus


Contact informatie