Testen op het coronavirus

Vanaf 1 mei 2022 is het testcentrum Ninove/Geraardsbergen gesloten! Lees hieronder waar je nog terecht kan voor een test.


Wanneer moet je je laten testen?

Procedure als je je ziek voelt

 • Als je ouder bent dan 6 jaar en symptomen hebt. Lees hier wat je moet doen.
 • Voor een kind jonger dan 6 jaar wordt een test enkel aanbevolen als er enstige symptomen zijn (ziekenhuisopname vereist) OF  bij milde symptomen na een recent risicocontact.

Procedure als je je niet ziek voelt

Top


Waar kan je je laten testen?

Je kan een zelftest doen, of je laten testen:

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op zelftesten en RAT-testen (snelle antigeentest), in plaats van de duurdere PCR-tetsen.

1. Je kan je laten testen bij sommige apothekers

Je kan je enkel bij een apotheker laten testen wanneer je symptomen hebt, of wanneer je uit het buitenland terugkeert

De test die de apotheker afneemt, is een snelle antigeentest die in ongeveer 15 minuten resultaat oplevert. De apotheker is opgeleid om deze test uit te voeren. 

Om een RAT bij de apotheker te laten afnemen heb je volgende zaken nodig :

 • een 16-cijferige code die je via de zelfevaluatietool hebt gekregen, voor een terugbetaalde RAT-test. Je kan ook zonder testcode een afspraak maken bij de apotheker voor een RAT-test, maar deze wordt dan niet terugbetaald.
 • je rijksregisternummer
 • een gsm-nummer om het resultaat te ontvangen
 • de naam van de arts die het resultaat ook moet ontvangen (optioneel)

Je kan online een afspraak maken. Dit kan via deze website

2. Je kan je laten testen bij je huisarts

Je raadpleegt best een arts

 • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz),
 • als je symptomen verergeren of langer dan 5 dagen duren

Je arts kan dan op basis van je individueel geval beslissen of een (tweede) test aangewezen is, en zo ja, met welk type test.

3. Je kan je laten testen in het ziekenhuis

In het labo wordt een PCR-test afgenomen. Je hebt hiervoor een activatiecode nodig.

Opgelet: alle testen in een labo gebeuren op afspraak!

Top


Terugbetaling van testen

In de huidige fase van de epidemie worden de testen die door een arts zijn voorgeschreven of waarvoor een test- of CTPC-code is gecreëerd terugbetaald.

Lees hier meer informatie over terugbetaling snelle antigeentesten bij de apotheek.

Alle andere testen, met inbegrip van zelftesten of testen van reizigers die naar het buitenland vertrekken en alle andere screenings, vallen onder de verantwoordelijkheid van de geteste persoon of de instantie die het initiatief neemt. 

Top


Waar vind je je testresultaat?

 • Zodra je resultaat bekend is, kan je het raadplegen op www.mijngezondheid.be. Meld je aan en kies voor de rubriek Covid-19. Klik vervolgens op Uitslag van mijn COVID-test of op een van de links die eronder verschijnen. Bekijk hier het filmpje over hoe je je kan aanmelden.
 • In sommige gevallen kan je het resultaat van je test via SMS ontvangen. Dit gebeurt op een veilige manier.
 • Als je de app coronalert gebruikt en je hebt een 17-cijferige code doorgegeven bij je test, dan krijg je het resultaat ook in de app.
 • Heb je geen toegang tot www.mijngezondheid.be of heb je de coronalert-app niet (geen identiteitskaart, geen computer of smartphone), dan kan je contact opnemen met je huisarts voor het resultaat van je test.

Als je geen huisarts hebt of als deze niet bereikbaar is, dan kan een andere arts je resultaat raadplegen op voorwaarde dat:

 • de arts beschikt over je rijksregisternummer
 • de arts een therapeutische relatie met je heeft
 • je uitdrukkelijke toestemming geeft om je gegevens te delen (op het portaal www.mijngezondheid.be > toegangsbeheer)

Top


Zelftesten

Wanneer gebruik je een zelftest?

1. Wel symptomen

Zelftesten worden aanbevolen voor symptomatische personen. Indien het resultaat positief is, moet dit niet worden bevestigd door een PCR-test of door een door een zorgverlener uitgevoerde RAT en gelden de aanbevelingen voor een positief geval (isolatie).

2. Geen symptomen

Zelftesten zijn aangeraden  voor asymptomatische personen in de volgende situaties:

 • Als gebaar van hoffelijkheid naar de omgeving, vóór een contact met mensen buiten het eigen huishouden en waarbij men vreest dat er zelfs met in acht name van de voorzorgsmaatregelen nog een risico op overdracht zou kunnen zijn.
 • Na een hoog-risicocontactbinnen het huishouden, voor personen van 6 jaar en ouder. De test moet dagelijks worden herhaald gedurende een periode van 7 dagen telkens er een contact buiten het huishouden is waarbij het dragen van een masker niet mogelijk is. 

Als het resultaat van de test positief is, moet dit niet worden bevestigd door een PCR-test of door een door een zorgverlener uitgevoerde RAT, en ga je in isolatie

Ook bij een negatieve test blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet noodzakelijk uit. Bovendien wordt ook de overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) best voorkomen. Als je symptomen verergeren, neem dan opnieuw een zelftest af, en/of raadpleeg dan je arts. Deze kan dan bekijken of een PCR-test nodig is. Blijf de beschermingsregels ondertussen volgen.

Bron: Sciensano

Hoeveel kost een zelftest?

Zelftesten zijn te koop in de apotheek, en hun verkoop is sinds 1 juli 2021 ook toegelaten buiten de apotheek. 

Een zelftest kost bij de apotheek 6  tot 8 euro. In de supermarkt betaal je ongeveer 3 à 3,5 euro per zelftest.

Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen de testen aankopen in de apotheek aan 1 euro per zelftest:

 • met maximaal 4 testen per lid van het gezin, per twee weken
 • geen voorschrift nodig
 • de apotheker kan met het inlezen van je eID (of ISI+ kaart) zien of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming
 • je kan zélf zien op het klevertje van je ziekenfonds of je het statuut verhoogde tegemoetkoming hebt, wanneer het derde cijfer een 1 is

vignet VT

 • Denk je recht te hebben op het statuut van de  verhoogde tegemoetkoming? Dan neem je contact op met je zekenfonds. Zij voeren een inkomensonderzoek uit.

Hoe gebruik je een zelftest?

Voor een beter leesbare visual, klik op,onderstaande afbeelding.

Hoe gebruik je een zelftest?

Top


Meer info?

Top

 


Contact informatie