Coronamaatregelen jeugdwerk

De zomer komt eraan en die brengt versoepelingen op verschillende data:  

 • 9 juni: activiteiten mogen plaatsvinden in groepen van 50 deelnemers, exclusief begeleiding.
 • 25 juni: activiteiten en kampen (lees: overnachtingen) mogen plaatsvinden in bubbels van 100 deelnemers. Leiding hoort volledig bij de bubbel, maar telt niet mee in het aantal deelnemers.
 • 30 juli: activiteiten en kampen mogen plaatsvinden in bubbels van 200 deelnemers. Leiding hoort volledig bij de bubbel, maar telt niet mee in het aantal deelnemers.

Meer info? 

 • Stuur een mailtje naar jeugd@ninove.be of bel naar 054 50 56 57.
 • Meer tips en richtlijnen over de zomerplannen, noodprocedure, hygiëneregels, logboek ... vind je op de website van de Ambrassade.
 • Surf naar de website van jouw koepelorganisatie. Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen! 

Samenvatting zomerregels

Wie mag meedoen of meegaan?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.

Risicogroepen en ziek zijn

Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De deelnamevoorwaarden zijn:

 • Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent. 
 • Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. 
 • Als organisator kan je deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst/tijdens de activiteit niet laten deelnemen/naar huis sturen. Laat kinderen/jongeren pas opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn.  
 • Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders. 

Inclusieve werking 

We blijven uitgaan van het principe: iedereen kan deelnemen. Dit vraagt specifieke aandacht voor:

 • kinderen en jongeren met een beperking
 • kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie 

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Administratief zijn er een aantal belangrijke zaken om bij te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde tracing. 

 • Het contactlogboek blijft belangrijk en bevat: 
  • een overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief aanwezig waren op je activiteit = je aanwezigheidslijst
  • een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risicocontacten moeten hierbij worden opgenomen.
  • als je met meerdere bubbels op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de groepen te mijden. Het geeft aan hoe elke groep zich verhoudt t.a.v. de andere groep. Bv.: werd er gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes, hoe werden groepen gescheiden gehouden bv. door wanden tussen groepen, circulatieplan... 
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen).
 • Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per aanbod/activiteit. Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.
 • De organisatie communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen). 
 • Deze persoon kan uiteraard verschillen per aanbod/activiteit naar locatie, periode en bubbels toe.

Hoe organiseer je aanbod deze zomer?

Contactbubbels 

We kunnen ook in 2021 niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. 
Net als in 2020 werken we in contactbubbels (zowel met -12, 12+ als 18+). Verschillend is wel dat die bubbels dit jaar uit 100 personen (200 personen vanaf 30 juli) excl. de begeleiding bestaan.  De begeleiding hoort echter wel binnen de bubbel wat de maatregelen betreft. 

 • De bubbels
  • Binnen de bubbel mag je contact hebben met elkaar, afstand houden is niet van toepassing.
  • Onderling contact tussen de bubbels vermijden = bubble distancing (afstand houden tussen de bubbels). 
  • Indien contact tussen verschillende bubbels nodig of niet te vermijden is, houden ze 1,5 meter afstand of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden. Dit kan ook gelden tussen individuen wanneer het bubbelconcept niet toegepast kan worden.
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je activiteit kan dus uit meerdere bubbels van maximum 100 deelnemers (200 personen vanaf 30 juli) (excl. begeleiding) bestaan.
 • De begeleiding telt niet mee in het max. aantal per bubbel maar behoort wel tot de bubbel wat de maatregelen betreft.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders …
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Afstand houden en mondmaskers (vanaf 13) spelen hier een belangrijke rol. 
 • Bubbels hoeven geen rekening te houden met de gestelde leeftijdsgrenzen, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12. 
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers
 • Alles wordt georganiseerd en uitgevoerd in kamp- of weekbubbels van maximaal 100 deelnemers (exclusief begeleiding). Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd om in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan. Vanaf 25 juni 2021 kunnen we opnieuw spreken van contactbubbels die worden gevormd op kamp, vakantie of in het geval van een speelplein of jeugdaanbod zonder overnachting op weekbasis.
 • Leiding of leden kunnen indien noodzakelijk de activiteit/aanbod voor een korte periode verlaten en terugkeren indien zij tijdens deze periode in elke situatie de maatregelen geldend in de maatschappij respecteren. Ze gaan zeker geen onnodige bijkomende contacten aan met uitzondering van de thuisbubbel.

Noodprocedure 

 • Wordt er iemand ziek tijdens de activiteit? Dan kan je terugvallen op de noodprocedure. 
 • Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald. 
 • De corona-coördinator is aanspreekpunt voor de tracing bij een mogelijke besmetting. 
 • Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te helpen waar nodig. Breng je koepel, organisatie of betrokken gemeentebestuur ook op de hoogte van eventuele besmettingen zodat zij zich ook kunnen voorbereiden op eventuele communicatie en ondersteuning.

Communicatie 

 • Voor, tijdens en na je aanbod is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk.
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …)
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, … rond volgende zaken
  • Welke maatregelen zijn van toepassing?
  • Wat zijn de deelnamevoorwaarden (zie hierboven)?
  • Hoe de bubbels worden ingedeeld en hoe dit praktisch verloopt ter plaatse.
  • Hoe je je als externe verhoudt t.a.v. aanbod. 

Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk. 

 • Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig. 
 • Voor +12-jarigen is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.  

De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten? 

 • Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes.  
 • Extra aandacht blijft gaan naar gebruik van buitenruimte en voldoende ventileren en verluchten van binnenruimtes indien men deze gaat gebruiken. 

Het materiaal 

 • Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen. 
 • Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst even niet gebruikt worden (3 uur) of gereinigd worden. 

Welke activiteiten mag je doen? 

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht. 
 • Zoveel mogelijk activiteiten op het/de eigen terrein(en). Die terreinen kunnen wel verschillen tussen dagen/overnachtingen heen.
 • Uitstappen kunnen. Hou daarbij rekening met mogelijke contacten met andere externen. Houd steeds rekening met de regels die gelden in de maatschappij bij het organiseren (hoe kan je het vervoer regelen, hoe moet je je verhouden t.a.v. elkaar en anderen ter plaatse…)  
 • Vermijd contact met externen niet verbonden aan je werking, zowel op je terrein als bij het verlaten van het terrein: indien mogelijk bv. een privé bus of vermijd de spits bij gebruik van het openbaar vervoer bij het verplaatsen naar een andere locatie… (De workshopgever, terreineigenaar … zijn welkom, maar hou dan rekening met de geldende maatregelen en stem hier op voorhand goed over af) 
 • Bij +12-janrigen is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact bij activiteiten en contact met gezicht zoals bv. insmeren, schminken of van heel dichtbij in elkaars gezicht ademen, spreken, roepen, zingen, zijn af te raden omdat hierbij speekseldeeltjes makkelijk verspreid kunnen worden. 
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
 • Voor bepaalde specifieke activiteiten moet je rekening houden met andere protocollen en regelgevende kaders zoals de regelgeving van lokale besturen, de regelgeving voor specifieke cultuur- of sportactiviteiten, het horecakader of evenementenkader. Afhankelijk van je activiteit moet je je houden aan een combinatie van de jeugdwerkregels en het betrokken kader, of volledig over te schakelen op het specifieke kader zoals bij het horeca- of evenementenkader.

Coronamaatregelen speel- en sportterreinen

Sporten in coronatijden

Maatregelen op sportief vlak, aandachtspunten en informatie over het gebruik van sportaccommodaties vind je op de infopagina van de sportdienst

Speeltuinen

Alle speeltuinen in de stad en deelgemeenten zijn open (voor kinderen tot max. 12 jaar). Volwassenen moeten de social distancingregels respecteren.


Contact informatie

 • Jeugddienst

  Jeugdcentrum De Kuip

  Parklaan 1
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 15:00 tot 19:00 (na afspraak)
  • Morgen open van 13:00 tot 17:00 (na afspraak)
  Alle informatie