Coronaproof evenement

Vanaf 7 september laat Ninove weer evenementen toe

Vanaf maandag 7 september mogen er weer activiteiten en evenementen georganiseerd worden op het grondgebied van Ninove. Het maximum aantal aanwezigen is wel beperkt tot 400 voor outdoor- en 200 voor indoorevenementen. Uiteraard moeten organisatoren rekening houden met de veiligheidsmaatregelen die zowel de nationale als de lokale overheid oplegt.

Wie vanaf 7 september in Ninove een evenement wil organiseren, dient een aanvraag in bij de dienst evenementen van de stad via evenementen@ninove.be. Bij de aanvraag moeten twee documenten worden ingediend:

 • Het formulier ‘evenementenaanvraag’. Vergeet vooral niet om een inrichtingsplan of -schets van de locatie toe te voegen.
 • De eventscan, die de Vlaamse overheid heeft uitgewerkt, vind je via https://www.covideventriskmodel.be . Enkel dossiers met een groene score worden aanvaard.

Dankzij deze twee documenten beschikken de betrokken stadsdiensten over de nodige informatie om alle aanvragen snel af te handelen. Wie de toelating krijgt om een evenement te organiseren, moet rekening houden met enkele richtlijnen die momenteel op het grondgebied van Ninove gelden:

 • Elke organisator van een evenement is verplicht een coronamanager aan te stellen die de algemene coronamaatregelen en de eigen sectorregels kent en toepast, niet alleen tijdens het evenement, maar ook bij de opbouw en de afbraak; coronastewards (minstens één per honderd aanwezigen) staan in voor het laten naleven van de coronarichtlijnen.
 • De organisator werkt zoveel mogelijk met reservaties en betalingen op voorhand.
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof; de organisator stelt handgel of ontsmettingsmiddelen ter beschikking.
 • De organisator doet aan crowdmanagement: alle toeschouwers moeten zoveel mogelijk zitten gedurende het evenement; aan de hand van duidelijke looprichtingen blijven veiligheidsafstanden bewaard en vermijden mensen dat ze elkaar kruisen.
 • Muziek kan, maar dansen blijft verboden.
 • Drank- en voedselgebruik is een extra risico voor besmetting. Daarom moet het evenement ten laatste om 01u00 stoppen en mag er vanaf 00u30 geen voedsel- of drankverkoop meer zijn. Enkel bediening aan tafel is toegelaten. De tafels moeten minstens 2,5m van elkaar staan. Sterke drank is verboden.

Uiteraard blijven ook de diverse sectorprotocollen van kracht; je vindt ze terug via

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ 

Meer info? 

 • Vragen over je aanvraag van een evenement? Contacteer de dienst evenementen via evenementen@ninove.be.
 • Met vragen over de te respecteren maatregelen kan je terecht bij de noodplanningscoördinator via noodplanning@ninove.be.
 • Hoe maak ik mijn evenement coronaproof? Waar moet ik mij aan houden? Dat kan je allemaal nalezen in het document Covid Event Protocol.