Containers vervangen gele vuilniszakken vanaf juni 2021

Vanaf 2021 zamelt ILvA restfractie in via grijze containers en verdwijnen de gele zakken. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en je betaalt per kilogram afval. De 15 steden en gemeenten van ILvA hebben hun akkoord gegeven, zodat ILvA van start kan gaan met het invoeren van deze methode, die we 'gewogen diftar' noemen. De invoering gebeurt in verschillende fasen. Voor Ninove is dit vanaf juni 2021.

container

Afvalberg verkleinen

Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost. Via de gele zak betaalt de verbruiker slechts een klein deel van de totale afvalfactuur. De gemeenten betalen nog een groot aandeel van de kost. Een hogere prijs voor de gele zakken en de GFT-stickers kreeg niet de voorkeur, omdat dit niet aanmoedigt om minder afval te produceren. Via gewogen diftar kan het principe 'de vervuiler betaalt' wel correct worden toegepast. 

De vervuiler betaalt 

Gewogen diftar is een logische stap na de nieuwe inzamelregels voor PMD en het toelaten van etensresten in de GFT-container in 2019. Wie dus goed sorteert, heeft in principe weinig restfractie. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak. In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar. De cijfers uit Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast, bewijzen dat deze inzamelmethode aanzet tot afval vermijden en beter sorteren: de hoeveelheid restfractie per inwoner daalde er van 123 kg in 2017 naar 91,5 kg in 2019.

Voordelen

Het gebruik van containers heeft veel voordelen. Voor onze laders betekent dit een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen 100% gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen.  

Type containers

Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen. 

Tarieven

Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram. 

Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro.

De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Concreet

Vanaf juni 2021 starten we in onze stad met gewogen diftar. Wat wil dat nu concreet zeggen?

  • De gele zakken worden vervangen door grijze restcontainers, voorzien van een chip.
  • De bestaande groene GFT-container blijf je gebruiken, maar de GFT-stickers verdwijnen.
  • De bestaande groene GFT-containers worden ook voorzien van een chip.
  • Je betaalt zowel je GFT als restfractie per kilogram, via een afvalrekening.

Contact

De invoer van gewogen diftar verloopt in fasen. Je krijgt in januari 2021 een brief van ILvA in de brievenbus die je uitlegt hoe jij aan een grijze container komt.

Wie vragen heeft,kan een kijkje nemen op de veel gestelde vragen gewogen diftar op  de website van ILvA. Andere vragen kunnen steeds gesteld worden aan ILvA via diftar@ilva.be.


Contact informatie