Concessie voor levering dranken in De Kuip en De Linde

5
nov
2018

De stad Ninove doet een oproep voor twee concessies voor het exclusief leveren van drank in jeugdcentrum De Kuip en in trefcentrum De Linde. Om nieuwe concessiehouder(s) te kunnen aanstellen, werden lastenboeken opgemaakt. Deze kan je opvragen bij Kelly De Brabanter, stafmedewerker financiën, via 054 31 32 52 of kelly.debrabanter@ninove.be.

Een offerte indienen kan ten laatste op 30 november 2018. Stuur je offerte  naar:

College van burgemeester en schepenen

Dienst financiën – tav Kelly De Brabanter

Centrumlaan 100

9400 NINOVE

of breng ze binnen bij de dienst financiën op bovenstaand adres.


Contact

Activiteiten zoeken