Capaciteit en inschrijving

Capaciteit

De capaciteit van de stedelijke basisscholen wordt vanaf 1 september 2018 beperkt tot volgende maximumaantallen:

Stedelijke basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre

 • school: 270 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 120 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 150 leerlingen
 • administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre: 150 leerlingen lager onderwijs
 • vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre: 120 kleuters.

Stedelijke basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke

 • school: 676 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 468 leerlingen lager onderwijs.

Stedelijke basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove

 • school: 508 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 300 leerlingen
 • administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 104 kleuters
 • vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 404 leerlingen: 104 kleuters - 300 leerlingen lager onderwijs.

Stedelijke basisschool Nederhasselt-Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt

 • school: 390 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 234 leerlingen
 • administratieve vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 260 leerlingen: 104 kleuters – 156 leerlingen lager onderwijs
 • vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde: 130 leerlingen: 52 kleuters – 78 leerlingen lager onderwijs. 

Inschrijvingen en instapdata kleuters schooljaar 2019/2020

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Kinderen geboren in 2017 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2019/2020 op volgende instapdata:

 • 2 september 2019 >> geboren zijn ten laatste op 02-03-2017
 • 4 november 2019 >> geboren ten laatste op 04-05-2017
 • 6 januari 2020 >> geboren zijn ten laatste op 06-07-2017
 • 3 februari 2020 >> geboren zijn ten laatste op 03-08-2017
 • 2 maart 2020 >> geboren zijn ten laatste op 02-09-2017
 • 20 april 2020 >> geboren zijn ten laatste op 20-10-2017
 • 25 mei 2020 >> geboren zijn ten laatste op 25-11-2017.

De eerstvolgende instapdatum voor je kleuter kan je op deze website berekenen.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.


Contact informatie