Buurtwerk - projectoproep

Op 1 oktober 2020 lanceren stad en OCMW de projectoproep 'Buurtwerk', waarbij ze op zoek gaan naar een partner om een buurtwerking op te starten in één of meerdere Ninoofse wijken. 

In Ninove zijn er heel wat wijken waar veel mensen samenwonen die elkaar niet kennen. Buurtwerk wil ervoor zorgen dat bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen, zodat er onderlinge solidariteit kan groeien. Buurtwerk zal waar nodig mensen ook doorverwijzen naar de juiste dienst- en hulpverlening. Elke Ninovieter moet nl. volwaardig kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

Sterke gemeenschap

Buurtwerk moet meer zijn dan activiteiten organiseren in een buurthuis. Buurtwerk richt zich op het uitbouwen van een sterke gemeenschap, waarbij harmonieus samenleven, gelijkheid en verantwoordelijkheid centraal staan. In een buurtwerking wordt er samen met inwoners, in alle vertrouwen en stap voor stap, gewerkt aan een aangename buurt om in te leven, te wonen, te werken én te genieten. Buurtwerk laat een netwerk ontstaan in een wijk dat voor mensen zorgt, dat mensen samenbrengt, dat talenten doet opbloeien en dat mensen laten horen en zien in de samenleving.

Wat doen buurtwerkers?

Buurtwerkers gaan samen op weg met inwoners rond het (samen)leven, door hen een actieve rol te laten spelen in hun buurt. Buurtwerkers trachten samen met buurtbewoners, vrijwilligers en professionals de buurt leefbaarder te maken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten. Buurtwerkers hebben extra aandacht voor inwoners die geïsoleerd leven en onder de radar van het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod blijven. De uitbouw van buurtwerk wil mensen samenbrengen en samen naar oplossingen zoeken, maar daarnaast ook doorverwijzen naar de juiste dienst- en hulpverlening. Buurtwerkers overleggen met partners en beleidsmakers om oplossingen op lange termijn te realiseren, samen met de inwoners van de buurt!

Projectoproep

Om een buurtwerking op te starten in Ninove vanaf 2021, lanceren de stad en het OCMW een projectoproep waarop organisaties kunnen intekenen tot en met 10 november 2021. De dossiers zullen worden beoordeeld door een jury van experts, waarna er een samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten met de best scorende organisatie of vereniging.

Download hier het oproepreglement en het aanvraagformulier: