Captatieverbod in onbevaarbare waterlopen van Mark en Berchembosbeek

11
okt
2019

Update 11 oktober 2019

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van:

  • de Mark in Ninove (en ook Geraardsbergen)
  • de Berchembosbeek

Je mag wél nog water capteren:

  • als drinkwater voor je eigen vee dat buitenstaat
  • als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen

Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit zou gaan, ontstaat er onder meer een zuurstofgebrek, waardoor vissen sterven en het leven in het water structureel verstoord wordt.

Het captatieverbod blijft geldig tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur.

-------

Update 16 september 2019

De Vlaamse Waterweg meldde dat uit analyseresultaten van nieuwe staalnames is gebleken dat de recreatie- en captatieverboden kunnen worden opgeheven.

Het besluit van de burgemeester waarbij er een captatie- en recreatieverbod gold binnen 100-meter van de drijflaag wordt opgeheven.

Er kan dus overal in Ninove op de Dender gevist worden.

-------

Update 13 september 2019

De burgemeester heeft het besluit op het algemeen recreatie- en
captatieverbod op de Dender versoepelt en dit beperkt tot binnen de 100-meter
van de drijflaag.

20190912 Besluit burgemeester

-------

Update 28 augustus 2019

Op verschillende plaatsen op de Dender werd recent opnieuw een blauwalgenbloei waargenomen. Alle contact met blauwalgen moet worden vermeden. De drijflagen zijn wijd verspreid en verplaatsen zich. Daarom is in Ninove alle recreatie én captatie verboden. Blauwalgen zijn immers giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen.

Het is verboden:

  • water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee
  • te zwemmen en te vissen. Ook andere vormen van recreatie (kajak, kano, roeien …) is verboden.

------- 

Update 20 augustus

De Vlaamse Waterweg meldt een zichtbare afname van de drijflagen van blauwalgen in de Dender  Ninove. De analyseresultaten voor het microcystinegehalte liggen in Ninove allemaal onder de waarnemingsdrempel.

Het recreatie- en captatieverbod (inclusief vissen) binnen de drijflaag van 100 meter is opgeheven.

Er kan weer over de volledige Dender in Ninove gevist worden.

------- 

Update 14 augustus

De burgemeester besliste om het recreatie- en captatieverbod (ook visverbod) te versoepelen. Het verbod geldt enkel binnen 100 meter van de drijflaag (die zich kan verplaatsen).

20190814 besluit burgemeester

blauwalgen herkennen

Meer over blauwalgen en hoe je ze herkent

------- 

Op de Dender in Geraardsbergen en Ninove werd recent een blauwalgenbloei waargenomen. Alle contact met blauwalgen moet worden vermeden. Daarom is alle recreatie én captatie verboden. 

Blauwalgen zijn immers giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen. 

Het is verboden 

  • water te capteren uit de Dender in Ninove voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
  • te zwemmen en te vissen in de Dender in Ninove, net als andere vormen van recreatie (kajak, kano, roeien …). 

20190802 besluit wnd. burgemeester 

 

 


Contact

Activiteiten zoeken