Bijzonder Plannen van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaald stadsdeel mag gebouwd en verbouwd worden. Je vindt er bepalingen in waar woningen, kantoren, groenvoorzieningen, enz. mogen komen. Dikwijls vind je in het BPA ook regels over de bouwdiepte, kroonlijsthoogte of dakhelling. Een BPA heeft betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn.

In Ninove hebben we 23 BPA's:

 •  BPA Pollarestraatwijziging 1
 •  BPA Pollarestraatwijziging 2
 •  BPA Pollarestraatherziening 3
 •  BPA Nederhasselt Sportinfrastructuur 
 •  BPA Nederhasselt Dorp
 •  BPA Nederhasselt Dorpwijziging 1 
 •  BPA KMO-zone Outer wijziging 1 
 • BPA Ambachtelijke Zone Appelterre-Eichem                                                               
  • (plan)
  • goedgekeurd op: 17-03-1998
 •  BPA Industriezone Nederwijkdeel A art17    
 •  BPA Industriezone Nederwijkdeel B + Koepoort           
 •  BPA Bruggemeersch art 16 
 •  BPA Guido Gezellestraat 
 •  BPA Preulegem - Zuid A 
 •  BPA Lebeke Sport  
 •  BPA nr 2 Doornwijkwijziging 2 
 •  BPA Outer begraafplaats   
 •  BPA Polderkwartier w4
  • voorschriften, plan )
  • goedgekeurd op: 21-06-1994                                              
 •  BPA Polderkwartier w5 deel Dender            
 •  BPA Polderkwartier w5 deel Centrumlaan 
 •  BPA nr 6 Denderhoutembaanartikel 16 wijziging nr 4 
 •  BPA nr 14 Nijverheidszone A 
  • (plan)  
  • goedgekeurd op: 06-11-1979
 •  BPA 15a Burchtdam art 14
 • BPA 15b Burchtdam art 15
  • plan)
  • goedgekeurd op: 26-10-2000

Contact informatie