Bekendmaking reglementen en verordeningen GR 10 september 2015

De beslissingen genomen door de gemeenteraad op datum van 10/09/2015 worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 23/09/2015.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Het gaat over volgend reglement:

- reglement ereburgerschap