bekendmaking openbaar onderzoek, Walenstraat 24, 9400 Appelterre-Eichem, OMV_2019010991

  •  stedenbouwkundige handelingen

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek:

  •  mevrouw Sausez Françoise heeft/hebben een aanvraag van Omgevingsvergunning ingediend.
  •  kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning.
  •  De aanvraag heeft als adres(sen): Walenstraat 24 - 9400 Appelterre-Eichem, met volgende kadastrale percelen: NINOVE 9 AFD (APPELTERRE-EICHEM), sectie B, 0346 C

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Via https:www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan u beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  •  via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be/publiek-loket – referentie OMV_2019010991
  •  schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2019010991
  •  bij afgifte aan het loket ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, tijdens de openingsuren.

Contact informatie