Bekendmaking openbaar onderzoek, Pamelstraat-Oost 442 in Ninove, OMV_2018124017

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek:

  • de aanvraag van CATHAY INDUSTRIES EUROPE
  • voor de actualisatie van de vergunning van een producent voor pigmentoplossingen voor de bouwnijverheid
  • te Pamelstraat-Oost 442, 9400 Ninove met volgende percelen:

NINOVE 2 AFD B 0035 S

NINOVE 2 AFD B 0037 B

Tijdens het openbaar onderzoek kan de basisinformatie digitaal worden geraadpleegd op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/ projectnummer OMV_2018124017. Het volledige dossier kan ingekeken worden bij de dienst leefmilieu van de stad, Centrumlaan 100.

Openingsuren: elke voormiddag van 8.30u tot 12u alsook op donderdagnamiddag van 16u tot 19.45u.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 21 december 2018 tot 19 januari 2019 ingediend worden:

  • via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be – referentie OMV_2018124017
  • schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2018124017
  • afgifte aan het loket leefmilieu, Centrumlaan 100, 9400 Ninove tijdens de openingsuren.

Contact informatie