Bekendmaking openbaar onderzoek Ophemstraat z/n in Voorde, OMV_2018139609

Stedenbouwkundige handelingen   

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek: 

  • mevrouw Gryseels Yasmine - de heer Sonck Siem hebben een aanvraag van Omgevingsvergunning ingediend.
  • kort omschreven gaat het over het bouwen van een alleenstaande eengezinswoning.
  • de aanvraag heeft als adres(sen):  Ophemstraatzn - 9400 Voorde, met volgende kadastrale percelen: NINOVE 10 AFD (VOORDE), sectie A, 0095 Y  2 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info. 

De aanvraag ligt van 28 december 2018 tot en met 26 januari 2019 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Via https:www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan u beperkte informatie bekijken over deze aanvraag. 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  • via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be/publiek-loket – referentie OMV_2018139609
  • schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2018139609
  • bij afgifte aan het loket ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, tijdens de openingsuren.

Contact informatie