Bekendmaking openbaar onderzoek, Kleine Molenweg 1 in Ninove, OMV_2018156551

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek:

  • de aanvraag van Pessemier NV
  • voor het vervangen van een bestaande loods
  • te Kleine Molenweg 1 en 3, 9400 Voorde met volgende percelen:

NINOVE 10 AFD (VOORDE) A 0132 T

NINOVE 10 AFD (VOORDE) A 0131 L

NINOVE 10 AFD (VOORDE) A 0131 N

NINOVE 10 AFD (VOORDE) A 0132 R

Tijdens het openbaar onderzoek kan de basisinformatie digitaal worden geraadpleegd op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/ projectnummer OMV_2018156551. Het volledige dossier kan ingekeken worden bij de dienst leefmilieu van de stad Ninove, Centrumlaan 100.

Openingsuren: elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 11 januari tot 9 februari 2019 ingediend worden:

  • via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be – referentie OMV_2018156551
  • schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2018156551
  • afgifte aan het loket leefmilieu, Centrumlaan 100, 9400 Ninove tijdens de openingsuren.

Contact informatie