Bekendmaking openbaar onderzoek, Kerkveld 29 in Ninove, OMV_2018055584

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek:

  • de aanvraag van Dierenasiel Ninove
  • voor het bouwen van een dierenasiel en het hernieuwen van de vergunning
  • te Kerkveld 29, 9400 Ninove met volgende percelen:

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE) B 0802 B

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE) B 0802 A

Tijdens het openbaar onderzoek kan de basisinformatie digitaal worden geraadpleegd op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/ projectnummer OMV_2018055584. Het volledige dossier kan ingekeken worden bij de dienst leefmilieu, Centrumlaan 100.

Openingsuren: elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 28 december 2018 tot 26 januari 2019 ingediend worden:

  • via het omgevingsloket op http://www.omgevingsloket.be%20– referentie OMV_2018055584
  • schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2018055584
  • afgifte aan het loket leefmilieu, Centrumlaan 100, 9400 Ninove tijdens de openingsuren.

Contact informatie