bekendmaking openbaar onderzoek, Heirebaan zn, 9400 Denderwindeke, OMV_2018155849

het bijstellen van een verkaveling

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek:

  •  de heer De Vuyst Michaël heeft/hebben een aanvraag van Omgevingsvergunning ingediend.
  •  kort omschreven gaat het over het het splitsen van lot 1 in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing.
  •  De aanvraag heeft als adres(sen): Heirebaan zn - 9400 Denderwindeke, met volgende kadastrale percelen: NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE), sectie B, 0001 B

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Via https:www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan u beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  •  via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be/publiek-loket – referentie OMV_2018155849
  •  schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2018155849
  •  bij afgifte aan het loket ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, tijdens de openingsuren.

Contact informatie