bekendmaking openbaar onderzoek, Cyriel Prieelstraat 64, 9404 Aspelare, OMV_2019124136

  •  stedenbouwkundige handelingen

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek:

  •  de heer Thijs Eddy heeft/hebben een aanvraag van Omgevingsvergunning ingediend.
  •  kort omschreven gaat het over het bouwen van een carport.
  •  De aanvraag heeft als adres(sen): Cyriel Prieëlstraat 64 - 9404 Aspelare, met volgende kadastrale percelen: NINOVE 11 AFD (ASPELARE), sectie A, 0282 P 2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 18-10-2019 tot en met 16-11-2019 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Via https:www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan u beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  •  via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be/publiek-loket – referentie OMV_2019124136
  •  schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2019124136
  •  bij afgifte aan het loket ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, tijdens de openingsuren.

Contact informatie