Bekendmaking openbaar onderzoek Berrebroeckstraat z/n in Appelterre-Eichem, OMV_2018139058

Stedenbouwkundige handelingen    

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek: 

  • de heer Vergalle André heeft een aanvraag van Omgevingsvergunning ingediend.
  • kort omschreven gaat het over het bouwen van een paardenstal op weide.
  • de aanvraag heeft als adres(sen):  Berrebroeckstraat z/n - 9400 Appelterre-Eichem, met volgende kadastrale percelen: NINOVE 9 AFD (APPELTERRE-EICHEM), sectie A, 0218 B , 0218 A 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info. 

De aanvraag ligt van 21 december 2018 tot en met 19 januari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, elke voormiddag van 8.30u tot 12u en ook op donderdagnamiddag van 16u tot 19.45u.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  • via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be/publiek-loket – referentie OMV_2018139058
  • schriftelijk p/a het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove of omgeving@ninove.be met vermelding dossiernummer OMV_2018139058
  • bij afgifte aan het loket Ruimtelijke Ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, tijdens de openingsuren.

 


Contact informatie