Bekendmaking beslissing Kerkstraat 192 in Outer, OMV_2018106696

Stedenbouwkundige handelingen 

OMV nummer: OMV_2018106696. 

Gemeentelijke dossiernummer 2018/360 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove  heeft op 11 december 2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De omgevingsvergunning werd aangevraagd door:

  • Bregt Cambier
  • voor het plaatsen van een  vloerplaat naast een woning te Kerkstraat 192, 9406 Ninove en kadastraal gekend als NINOVE 13 AFD (OUTER), sectie A, 0316 W   

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove van 20 december 2018 tot en met 19 januari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur. 

U kan een beroep instellen tegen deze beslissing. 

Bezorg hiertoe uw beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

 

 


Contact informatie