Trage Wegen Aspelare

Hoe ver staat het project Trage Wegen in Aspelare?


logo wandellus aspelareDe evaluatiekaarten van Aspelare werden tijdens verschillende infoavonden in 2015 voorgesteld aan de inwoners. Tijdens die infoavonden kwamen de aanwezigen te weten hoe ze in de weken nadien hun mening konden geven over elke weg (moet een bepaalde weg opnieuw open, moet er iets veranderen aan de bedding van een weg...) en hoe het tragewegenproject verder zal verlopen.

Deze wenselijkheidkaart werd goedgekeurd door de gemeenteraad en op 26 maart 2018 werd de officiële wandellus voorgesteld.

Ondertussen zijn er verschillende dossiers en onderhandelingen lopende betreffende de heropening van trage wegen en ook de onderaannemer is reeds gestart met verschillende opdrachten. Als alles goed blijft verlopen, zal de wandellus van Aspelare in 2020 kunnen worden geopend.