Ambulante handel

Ambulante handel is de officiële term die gebruikt wordt voor huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, vis- en oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes; maar ook verkopers aan de deur horen erbij.

Marktkramen en verkoopwagens vinden gewoonlijk een standplaats op markten en pleinen, of op daarvoor gereserveerde ruimten bij winkelcentra en op kruisingen en straathoeken.
De marktkramen of verkoopwagens kunnen daar een gemeentelijke vergunning krijgen voor dagelijkse of wekelijkse handel.

Voor het uitoefenen van ambulante handel is in België een leurkaart vereist. Deze kaart moet aangevraagd worden bij het dichtstbij gelegen ondernemingsloket.

Praktisch