Ambulante handel tijdens rommelmarkten, garageverkopen, e.a. (verkopen door particulieren)

Iedereen mag een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of garageverkoop organiseren. Voor de organisatie van zo’n markt, beurs of verkoop heb je een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Op rommelmarkten, tweedehandsbeurzen en garageverkopen mogen geen nieuwe producten verkocht worden. Particulieren mogen alleen hun eigen zoldervoorraden verkopen. Professionele verkopers van curiosa en snackverkopers mogen deelnemen als ze over een geldige leurkaart beschikken én zich identificeren.

Een inplantingsplan is verplicht bij elke aanvraag. Daarop geeft de aanvrager aan hoe de markt er precies zal uitzien: waar de standen staan, waar de vrije doorgangen zijn, hoeveel oppervlakte elke stand zal innemen, welke duidelijke herkenningspunten er zijn. Dat plan is belangrijk voor de veiligheid: de dienst evenementen legt het voor aan brandweer en politie. Voor de vorm zijn geen vereisten: ook handgetekende plannen worden aangenomen.

Stuur je aanvraag minstens 8 weken vooraf naar de dienst evenementen.


Contact informatie

Contactpersonen