Ambulante handel

Ambulante handel is de officiële term die gebruikt wordt voor huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, vis- en oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes. Maar ook verkoopautomaten, uitstallen van koopwaar en verkopen aan de deur horen erbij.

Praktisch

Een goedkeuring voor het uitoefenen van bovenstaande activiteiten vraag je via onderstaande links digitaal aan:

alle info over de kostprijs lees je onder:

Doe je aanvraag tijdig want het duurt een viertal weken om je dossier te behandelen!

Opgelet: voor het uitoefenen van ambulante handel is in België een leurkaart vereist. Deze kaart vraag je aan bij het dichtstbijgelegen ondernemingsloket.


Contact informatie