Agenda en verslagen gemeenteraad 10 september 2015