Aanleggen van riolering in Hernof, Edingsesteenweg in Denderwindeke

Vanaf 1 april 2019 wordt gestart met de voorbereidende nutswerken langs Hernof en de zijweg van de Edingsesteenweg in Denderwindeke. De Watergroep is piloot voor de nutswerken, de aanlegwerken worden uitgevoerd door Visser & Smit. Aansluitend zullen de rioleringswerken door aannemer Scheirlinck bvba in opdracht van riopact uitgevoerd worden.

In Hernof en de zijverlengenis aan de Edingsesteenweg, wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt het wegdek vernieuwd. In Hernof komt er een rijweg in asfalt en een voetpad van waterdoorlatende betonstraatstenen. Het hemelwater wordt via een aparte buis aangesloten op de waterloop ter hoogte van Edingsesteenweg 268A.

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Het einde van de werken is voorzien eind oktober 2019, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Website en nieuwsbrief

Op de website van Aquafin (www.aquafin.be – Particulieren – Werken in uitvoering – Projectnummer NIV3013) lees je alle praktische info over de aanvang en de vorderingen van de werken, de planning, de fasering en de wegomleggingen. Wil je graag op de hoogte blijven van de werken, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de knop ‘Volg dit project’ bovenaan de pagina.


Contact informatie