Fietssuggestiestroken

Op heel wat wegen in de binnenstad werden fietssuggestiestroken aangebracht.

Fietssuggestiestrook - fietspad?

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad!

Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanbrengen van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling werkt snelheidsremmend voor gemotoriseerd verkeer.

In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. De fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting kan gebruikt worden voor het overige gemotoriseerde verkeer, zowel voor het rijden als het stilstaan en/of parkeren. De fietssuggestiestrook die links in de rijrichting ligt kan gebruikt worden bij het inhalen.

Waarom okerkleurig?

Indien de fietssuggestiestrook aangeduid wordt door middel van een gekleurde strook, moet ze okerkleurig zijn. Fietssuggestiestroken mogen niet in het rood aangeduid worden, omwille van de mogelijke verwarring met fietspaden.


Contact informatie