Vastgoedinformatie

Voor de verkoop van een goed moet je over de nodige informatie beschikken (bv. zonering, al dan niet opname in het leegstandsregister, …). Deze informatie kan je tegen betaling opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Je krijgt de gevraagde informatie binnen de 30 dagen.

Vanaf 1 april 2016 start het stadsbestuur met een nieuw programma voor de verwerking van de notarisfiches.

Nieuwe werkwijze:

 • Aanvragen worden vanaf 1 april enkel nog per e-mail doorgestuurd via het aanvraagformulier. 
 • Automatisch wordt er een mail verstuurd met de bevestiging van uw aanvraag.
 • Gelieve duidelijk aan te geven welke inlichtingen jullie wensen te ontvangen (volledig uittreksel bestaande uit vastgoedinfo en gegevens uit het plannen-en vergunningenregister of enkel uittreksel uit het plannen- en/of vergunningenregister)
 • Gelieve adres en volledige kadastrale gegevens te vermelden (1 perceelnummer/aanvraag)
 • Van zodra een aanvraag geregistreerd is, kan ze niet meer geannuleerd worden.
 • Enkel volledig afgewerkte fiches kunnen doorgestuurd worden (het systeem laat niet toe om een deel van de info op voorhand door te sturen).
 • Inlichtingen worden vanaf 1 april enkel nog per e-mail teruggestuurd, niet meer per post.
 • Per notariaat of immo-kantoor kunnen wij maar 1 e-mail adres ingeven. Gelieve ons door te geven welk e-mail adres wij dienen te gebruiken.
 • Bijlagen, zoals verkavelingsvergunningen en rooilijnplannen zullen nog steeds meegestuurd worden; het uittreksel uit het plannenregister zal geen plan meer bevatten.
 • Het is niet mogelijk om prioriteit te geven: first in, first out.
 • Per aanvraag zal er geen aparte factuur verstuurd worden. Op het einde van de maand wordt er 1 globale factuur opgemaakt voor alle afgewerkte en verstuurde inlichtingen
 • De gegevens van de notarissen en immo-kantoren worden op voorhand aangemaakt. Gelieve ons tijdig jullie ondernemingsnummer/rijksregisternummer door te geven.

Ter info: de stedenbouwkundige inlichtingen moeten aangevraagd en ontvangen te zijn alvorens een goed te koop wordt gesteld!

De kostprijs blijft nog steeds dezelfde:

 • Volledig stedenbouwkundig uittreksel: 75 euro
 • Vastgoedinfo: 15 euro
 • Uittreksel uit het plannenregister: 30 euro
 • Uittreksel uit het vergunningenregister: 30 euro

Contact informatie