Nutsleidingenwerken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat

In het najaar 2017 zijn er wegen- en rioleringswerken gepland in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat. Voorafgaand aan deze werken zal De Watergroep de watertoevoerleidingen vernieuwen en voeren Eandis, Telenet en Proximus nutswerken in synergie uit.

Deze nutsleidingenwerken zijn gestart op 13 maart 2017 en zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Nutsleidingenwerken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat

In het najaar 2017 zijn er wegen- en rioleringswerken gepland in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat. Voorafgaand aan deze werken zal De Watergroep de watertoevoerleidingen vernieuwen en voeren Eandis, Telenet en Proximus nutswerken in synergie uit.

Deze nutsleidingenwerken zijn gestart op 13 maart 2017 en zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Fase 1: Mallaardstraat-Oude Kaai

 • Werd beëindigd

 Fase 2: Clement Behnplein en Dreefstraat (van kruispunt Mallaardstraat tot kruispunt Passage)

 • Vanaf 2/06/2017 om 16 uur zal de Dreefstraat terug open zijn voor verkeer.

Fase 3: kruispunt ‘Passage’ (Stationsstraat)

 •  Van 12/06/2017 t.e.m. 16/06/2017 zal het kruispunt Dreefstraat – Weggevoerdenstraat – Stationsstraat afgesloten zijn. In alle armen van het kruispunt moet er een doorsteek gemaakt worden.
 • Omleiding wordt voorzien via Aalstersesteenweg – Koning Boudewijnlaan – Mallaardstraat (of omgekeerd). Het stadscentrum is ook bereikbaar via Albertlaan, Elisabethlaan, Centrumlaan.
 • Bewoners van de Dreefstraat worden gevraagd via Mallaardstraat te komen.
 • Bewoners van de Weggevoerdenstraat worden gevraagd via de Albertlaan te komen.
 • Bewoners van de Stationsstraat (zijde station) zouden dan weer via de Astridlaan moeten komen.   
 • Bewoners van de Biezenstraat, Stationsstraat (zijde Biezenstraat), Vestbarm, Sint-Jorisstraat, Edmond De Deynstraat, Koepoortstraat, Kerkplein, Antoon De Vlaeminckstraat, Pauwstraat, Dekenijstraat, Vestbarmstraatje en Dam kunnen hun woning bereiken via de Despauteerstraat/Vestbarm. 

        Ook op dinsdag tijdens de markt.

 • De zone van de Stationsstraat tussen Vestbarm tot het kruispunt Passage wordt verkeersvrij gemaakt.
 • Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen wel het kruispunt passeren!

 Fase 4: Weggevoerdenstraat (tot F.Tavernestraat)

 • Van 6/06/2017 t.e.m. 9/06/2017 zal ook in de Weggevoerdenstraat tussen Fernand Tavernestraat en de Stationsstraat een parkeerverbod zijn aangezien we hier de aanleg van waterleiding, gasleiding en laagspanning gaan aanleggen.
 • Van 19/06/2017 t.e.m. 7/07/2017 zal de Weggevoerdenstraat vanaf Fernand Tavernestraat tot het kruispunt Stationsstraat (kruispunt niet inbegrepen) afgesloten worden.
 • Omleiding wordt voorzien via Aalstersesteenweg – Koning Boudewijnlaan – Mallaardstraat (of omgekeerd). Het stadscentrum is ook bereikbaar via Albertlaan, Elisabethlaan, Centrumlaan.

 Aan bewoners van de Weggevoerdenstraat, tussen de Aalstersesteenweg en de Fernand Tavernestraat, en de ouders van de leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege wordt gevraagd om zoveel mogelijk de cirkel Vinkenstraat – Fernand Tavernestraat – Weggevoerdenstraat te volgen om een vlotte verkeerssituatie tot stand te brengen. Ook aan handelszaken wordt gevraagd deze aanbevolen circulatie door te geven aan leveranciers en klanten. 

Plaatselijke circulatie bewoners/ouders/leveranciers deel Weggevoerdenstraat tussen de Aalstersesteenweg en de Fernand Tavernestraat van 12/06/2017 tot 7/07/2017. 

De nutsleidingenwerken zullen, onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden, beëindigd zijn in augustus 2017.

Vragen of opmerkingen over de werf van de nutsleidingenwerken? Neem u contact op met de werfleider van de aannemer Visser & Smit Hanab nv, de heer Jens Van der Steichel (0472 04 52 45 – j.vandersteichel@vshanab.be) of met de werftoezichter van De Watergroep, de heer Tim Roggeman (0499 77 83 08 – tim.roggeman@dewatergroep.be).

De partners en de stad engageren zich om de hinder tijdens de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden door efficiënt te plannen en goed te informeren.


Contact informatie

Contactpersonen