Projecten en plannen

Ontwikkeling en uitbreiding ambactelijke zone Appelterre-Eichem - zone Kapittelstraat

De wegen- en rioleringswerken voor deze uitbreiding zijn reeds afgerond. recent werden er eveneens 65 Ulmus Columnella aangeplant waardoor er een bijkomende groenaanleg voorzien werd in de Kapittelstraat. De Ulmus Columnella is een variëteit van een olm met een redelijke bestendigheid tegen de olmziekte. Deze werken zitten dus in een afrondende fase.

Op dit ogenblijk zijn er geen andere projecten in uitvoering.