Nutsleidingenwerken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat

In het najaar 2017 zijn er wegen- en rioleringswerken gepland in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat. Voorafgaand aan deze werken zal De Watergroep de watertoevoerleidingen vernieuwen en voeren Eandis, Telenet en Proximus nutswerken in synergie uit.

Deze nutsleidingenwerken zijn gestart op 13 maart 2017 en zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Fase 1: Mallaardstraat-Oude Kaai

  • beëindigd vóór Pasen
  • met minimale hinder voor het verkeer

Ter voorbereiding van Fase 2 zal in de eerste week van het paasverlof een bovengrondse noodleiding voor het drinkwater aangelegd worden langs de pare kant van de woningen. Tijdens deze week zal er parkeerverbod zijn in de Dreefstraat.

Fase 2: Clement Behnplein en Dreefstraat (van kruispunt Mallaardstraat tot kruispunt Passage)

  • start na Pasen tot begin juni
  • enkel plaatselijk verkeer zodat bewoners, handelaars en zelfstandigen zoveel mogelijk bereikbaar blijven
  • omleiding wordt voorzien via de Mallaardstraat-Nederwijk-Nieuwe Weg-Astridlaan-Stationsstraat
  • voor en na de werkuren kunnen de bewoners parkeren in de straat – ten behoeve van de klanten van handelaars wordt naar aangepaste parkeerfaciliteiten uitgekeken

Fase 3: kruispunt ‘Passage’ (Stationsstraat)

  • één week in juni
  • omleidingen worden voorzien worden – deze worden gecommuniceerd naarmate de fase vordert

Fase 4: Weggevoerdenstraat (tot F.Tavernestraat)

  • aansluitend op de vorige fase tot half augustus
  • enkel plaatselijk verkeer zodat bewoners, handelaars en zelfstandigen zoveel mogelijk bereikbaar blijven – omleidingen worden voorzien – voor en na de werkuren kunnen de bewoners parkeren in de straat – ten behoeve van de klanten van handelaars wordt naar aangepaste parkeerfaciliteiten uitgekeken


De nutsleidingenwerken zullen, onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden, beëindigd zijn in augustus 2017.
Als je vragen of opmerkingen hebt over de werf van de nutsleidingenwerken kan je contact opnemen met de werfleider van de aannemer Visser & Smit Hanab nv, Jens Van der Steichel (0472 04 52 45 – j.vandersteichel@vshanab.be) of met de werftoezichter van De Watergroep, Tim Roggeman (0499 77 83 08 – tim.roggeman@dewatergroep.be).

De partners en de stad engageren zich om de hinder tijdens de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden door efficiënt te plannen en verder goed te informeren.


Contact informatie

Contactpersonen