• Digg deze pagina

GR20111124 punt 21: Wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove - Goedkeuring onteigeningsakten en overeenkomsten betreffende de toelating en schadeloosstelling voor het gebruik van een werkzone

DE RAAD, 

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken aan de Hogeweg te Ninove werd goedgekeurd mits de ramingsprijs van 135.264,05 euro, btw inclusief evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat voor de aanleg van een DWA- en een RWA-leiding voor de afwatering van drie woningen, werken op privégrond moeten uitgevoerd worden waarvoor ondergrondse en bovengrondse erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd en dat een voorlopige werkzone moet voorzien worden om de aannemer toe te laten de rioleringswerken uit te voeren;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2010 waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel voorlopig werden goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2010 waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief werden goedgekeurd;

 

Gelet op de door de verschillende eigenaars ondertekende akten;

 

Overwegende dat in onderstaande tabel alle innemingen en tijdelijke ingebruiknames worden opgesomd met opgave van de respectievelijk overeengekomen vergoedingen:

 

 

Eigenaars

 

 

Inneming volgens onteigeningstabel + eigenaar

 

 

Bedrag vergoeding

 

Inneming 1:  Van Dam, Jan Marcel, Engerstraat 166 te 3071 Kortenberg

Sectie B, 225 v2 – 160 m²

 

Bovengrondse inneming: 2 m²

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 9,13 m²

Werkzone: 11,02 m²

 

 

 

 

 

320 euro

502,15 euro

  17,69 euro

__________

839,84 euro

 

 

Inneming 2: Vaeremans Bart en De Vos Gerlinde, Kwinkeleer 38 te 1760 Roosdaal

Sectie B, 225 d³ - 120 m²

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 12,19 m²

Werkzone: 12,17 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

670,45 euro

  19,48 euro

__________

689,93 euro

 

 

Inneming 3:  Blomme Geert, Kapelstraat 38 te 9450 Haaltert

 

Sectie B, 225 t2 – 120 m²

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 12,19 m²

Werkzone: 12,17 m²

 

                        

 

 

 

                         Dooms Sonja, Hogeweg 13 te 9400 Ninove

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: idem

Werkzone: idem

 

 

 

 

 

 

 

682,55 euro

   19,76 euro

 

__________

 

702,31 euro

 

 

 

 

 

Inneming 4 en 5 samen: Roux Anne, Antoinette, Albertlaan 137 te 9400 Ninove

 

Inn. 4: Sectie B, 225 g³ -- 137 m²

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 32,11 m²

Werkzone: 12,88 m²

 

Inn. 5: Sectie B, 225 h³ - 0,00 m²

 

Bovengrondse inneming: 2 m²

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 67,79 m²

Werkzone: 9,39 m²

 

 

 

 

 

    320 euro

5.494,50 euro

     75,25 euro

___________

 

5.889,75 euro

 

 

 

 

Overwegende dat aan de eigenaars in totaal 8.121,83 euro aan vergoedingen voor de bovengrondse innemingen, de ondergrondse erfdienstbaarheden en de tijdelijke werkzone zullen uitbetaald worden;

 

Overwegende dat de financiering van de onteigeningsvergoedingen via RioP zal gebeuren;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Voor het project van de wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove gaat de stad over tot de inlijving van 4 m² bovengrondse inneming, de vestiging van 133,63 m² erfdienstbaarheden en  de vestiging van 57,78 m² tijdelijke werkzone. Het totaal van de vergoedingen voor de eigenaars bedraagt 8.121,83 euro als volgt gedetailleerd.

 

 

Eigenaars

 

 

Inneming volgens onteigeningstabel + naam eigenaar

 

 

Bedrag vergoeding

 

Inneming 1:  Van Dam, Jan Marcel, Engerstraat 166 te 3071 Kortenberg

 

Sectie B, 225 v2 – 160 m²

 

Bovengrondse inneming: 2 m²

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 9,13 m²

Werkzone: 11,02 m²

 

 

 

 

 

 

320 euro

502,15 euro

  17,69 euro

_________

839,84 euro

 

Inneming 2: Vaeremans Bart en De Vos Gerlinde, Kwinkeleer 38 te 1760 Roosdaal

 

Sectie B, 225 d³ - 120 m²

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 12,19 m²

Werkzone: 12,17 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670,45 euro

  19,48 euro

__________

689,93 euro

 

Inneming 3:  Blomme Geert, Kapelstraat 38 te 9450 Haaltert

 

Sectie B, 225 t2 – 120 m²

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 12,19 m²

Werkzone: 12,17 m²

 

                        

 

                         Dooms Sonja, Hogeweg 13 te 9400 Ninove

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: idem

Werkzone: idem

 

 

 

 

 

 

 

 

682,55 euro

  19,76 euro

__________

702,31 euro

 

 

 

 

 

 

Inneming 4 en 5 samen: Roux Anne, Antoinette, Albertlaan 137 te 9400 Ninove

 

Inn. 4: Sectie B, 225 g³ -- 137 m²

 

Bovengrondse inneming: /

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 32,11 m²

Werkzone: 12,88 m²

 

Inn. 5: Sectie B, 225 h³

 

Bovengrondse inneming: 2 m²

Ondergrondse erfdienstbaarheid: 67,79 m²

Werkzone: 9,39 m²

 

 

 

 

 

 

    320 euro

5.494,50 euro

     75,25 euro

___________

5.889,75 euro

 

 

 

  1. De door de eigenaars ondertekende akten van aankoop en de overeenkomsten betreffende de toelating en schadeloosstelling voor het gebruik van een werkzone worden goedgekeurd.