• Digg deze pagina

't Kadeeken

Foto's zomer 2010

 

Je kan ons vinden op facebook:

Visie 't Kadeeken

Kadeeken-gemeenteraadszaal 006.jpg

"'t Kadeeken" is het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) opgericht door het stadsbestuur van Ninove in 1995. Sinds 2008
 kreeg 't Kadeeken een spiksplinternieuw gebouw en  een ruime tuin met speeltuigen aan de Parklaan. De locatie is voorzien van alle faciliteiten om maximum 106 kinderen op te vangen, voor-en naschools, op woensdagnamiddag, zaterdag, tijdens vakanties en op schoolvrije dagen.

  

Visie

 

De tijd die een kind doorbrengt in de buitenschoolse opvang behoort tot de vrije tijd. Vrije tijd voor kinderen is speel-tijd: bezig zijn en plezier beleven is belangrijker dan presteren. 't Kadeeken probeert de kinderen die naar de buitenschoolse opvang komen dezelfde mogelijkheden te bieden tot invulling van hun vrije tijd als thuis. Daarom zijn twee peilers belangrijk in de opvang: het creëren van een huiselijke sfeer en de vrije keuze van kinderen.

 

Het zelfinitiatief en de vrije keuze van kinderen staan centraal in de buitenschoolse opvang. Kinderen mogen zelf kiezen met wie, wat, waar, wanneer en hoelang ze spelen. Er worden eveneens geleide activiteiten aangeboden, zeker tijdens de vakanties, maar ook dan mogen kinderen zelf beslissen of ze deelnemen of niet. Om dit alles in goede banen te leiden is het uiteraard noodzakelijk dat er regels en afspraken gemaakt worden waaraan iedereen zich moet houden. Zeker tijdens het eten en voor het huiswerk is het nodig dat de begeleiding zelf een duidelijke structuur aanbiedt. Afspraken voor andere momenten kunnen samen met de kinderen opgesteld worden.

 

Eén van de voordelen van de buitenschoolse opvang is de uitgebreidere kans tot sociale omgang. We zien de BKO dan ook als een sociale experimenteerruimte waar kinderen vaardigheden kunnen leren zoals vrienden maken, conflicten oplossen, afspraken maken en er zich aan houden, luisteren, zorg dragen voor elkaar, leren geven en nemen, …

terug naar boven

Praktische informatie 't Kadeeken

Inschrijven

 

Het aantal op te vangen kinderen is beperkt. Gelieve daarom tijdig contact op te nemen.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan aan de hand van opvangverlopen die je in de opvang ter beschikking gesteld worden.Voor vakanties word je persoonlijk per brief op de hoogte gesteld wanneer de inschrijvingen van desbetreffende vakantie plaatsvinden.

 

Dossier

 

Vooraleer een kind ingeschreven wordt, wordt er een dossier van het kind aangelegd. Hiervoor zijn volgende documenten nodig:

Je kindje wordt pas opgevangen wanneer het dossier volledig is!

 • Reservering en betaling voor opvang op schooldagen en op zaterdag

Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangeraden vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang. 

Wat de voor- en naschoolse opvang betreft, brengen de ouders ook de school op de hoogte van de data waarop het kind gebruik zal maken van het IBO. 

Bij afhaling van het kindje dient onmiddellijk het verschuldigde bedrag voor opvang voor die dag te worden betaald.

 •  Reservering en voorafbetaling voor vakantieopvang

 

Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangeraden vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang. De ouder(s) of wettelijke voogd word(t)(en) schriftelijk op de hoogte gebracht van de tijdstippen waarop zij hun kind(eren) kunnen inschrijven voor een bepaalde periode.

 

De inschrijving is pas definitief wanneer de opvangkost volledig is betaald. Voorschotten worden niet toegestaan.
Vanaf de definitieve inschrijving is annulering niet meer mogelijk; de bijdrage wordt niet terugbetaald. Enkel wanneer een doktersattest binnen de 5 dagen na de eerste dag afwezigheid wordt voorgelegd, wordt de bijdrage op een tegoedlijst geplaatst. 

 • Reservering en voorafbetaling voor opvang tijdens woensdagnamiddag en schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen) 

Het is verplicht om minimaal een week vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang. 

De opvang voor schoolvrije dagen en woensdagnamiddag dient bij reservering onmiddellijk te worden betaald. 

Indien het aantal inschrijvingen de capaciteit van de opvang opgelegd door Kind & Gezin overtreft, worden de kinderen op vraag ingeschreven op een wachtlijst, waarbij de rangorde overeenstemt met de volgorde waarin de aanvragen de dienst bereiken. 

 

Voorrangsregels 

 

Bij meerdere vragen naar opvang op hetzelfde moment worden de plaatsen volgens bepaalde voorrangsregels verdeeld. 

Tijdens de schoolvakanties geeft de organisator voorrang aan de opvang van kinderen tot zes jaar die naar de basisschool gaan. 

De inschrijvingen starten 3 à 4 weken voor de betreffende vakantieperiode. 

 • een eerste inschrijvingsmoment is op maandag vanaf 16 uur: inschrijving voor kinderen jonger dan 6 jaar en hun broers en zussen die in Ninove wonen of in Ninove naar school gaan
 • op dinsdag vanaf 16 uur mogen alle inwoners van Ninove inschrijven of kinderen die naar Ninove naar school gaan
 • vanaf donderdag mag iedereen inschrijven
terug naar boven

Openingsuren 't Kadeeken

't Kadeeken is het hele jaar open, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

 

Openingstijden:

 • op schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur 
 • op woensdagmiddag: van 12 uur tot 19 uur 
 • op vakantie- en schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 19 uur 
 • op zaterdag: van 9 uur tot 15 uur

De coördinator is te bereiken na afspraak.

terug naar boven

Tarieven 't Kadeeken

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering voor de IBO's van 23 februari 2001 en latere wijzigingen. Deze worden jaarlijks op 1 september verhoogd met de procentuele stijging van het indexcijfer.

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind. 

 

Voor- en naschoolse opvang, woensdagmiddag en zaterdag 

 

0,90 euro per begonnen halfuur per kind

 

Vakanties en schoolvrije dagen

 • minder dan 3 uren: 3,5 euro per kind
 • halve dag (0-6 uur): 5 euro per kind
 • hele dag (> 6 uur): 10 euro per kind

Voeding en drank

 • Een tien- en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen.
 • Supplement boterhammen als middagmaaltijd: 2 euro

Supplement bij laattijdig afhalen

 

Wanneer kinderen laattijdig (dwz na 19 uur of na 15 uur op zaterdag) worden afgehaald: 10 euro/gezin/half uur

 

Prijsvermindering

 • Wanneer er gelijktijdig meerdere kinderen uit hetzelfde gezin worden opgevangen, wordt er 25 % korting op het totale bedrag verleend.
 • Sociaal tarief:Gezinnen met een gezamelijk netto belastbaar inkomen dat niet groter is dan 1,4 keer het jaarbedrag van het leefloon categorie 3 kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het sociaal tarief. Het maximaal toegestaan gezamelijk netto belastbaar inkomen wordt verhoogd met 10% per kind ten laste.

Voor meer info raadpleeg het retributiereglement.

terug naar boven

Medewerkers 't Kadeeken

Coördinator

 

Marianne Van Moeseke

 

Begeleiding

 • Leen Covens
 • Marijke De Hauw 
 • Carine De Winne
 • Leen Malderie
 • Ruth Marroyen
 • Martine Van den Broeck
 • Lien De Vos
 • Esterline Venneman
terug naar boven
Extra nuttige informatie
IBO 't Kadeeken
Parklaan 13A
Tel. 054 34 23 02
E-mail ibo@ninove.be
Marianne Van Moeseke
Tel. 054 34 23 02
E-mail ibo@ninove.be
Fabeltasite Stadsfotografen Klachten en meldingen BEDRIJVEN in Ninove VERENIGINGEN in Ninove Ninove INFO Cultuurcentrum DE PLOMBLOM De BIB in Ninove Het OCMW in Ninove De POLITIE in Ninove Jeugdwebsite